Hjem Søndagskommentar Tomas troende tviler (TTT) – 2. søndag i påsketiden 7. april

Tomas troende tviler (TTT) – 2. søndag i påsketiden 7. april

6 min lest
0
0
388

Johannes 20, 24-31

Tomas tvileren
Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.»
Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.»  Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!»  «Min Herre og min Gud!» sa Tomas.  Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.»  Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken.  Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

 

Forkortelsen TTT kan bety at Ting Tar Tid.  Det var tilfelle med Tomas.  Han var ikke til stede da Jesus først kom til disiplene etter oppstandelsen.  Han hørte hva de andre sa, men han kunne ikke få seg til å tro.  Han trengte mer tid og han trengte å oppleve Jesus oppstanden ved selvsyn.  Tomas måtte vente.  Det gikk hele 8 dager før Jesus på nytt åpenbarte seg for disiplene.  Jesus kom gjennom lukkede dører og sa ”Fred være med dere!”.  Så henvendte han seg direkte til Tomas og inviterte ham til å kjenne på hendene og til og med stikke fingeren inn i sårmerkene.  Det berømte maleriet av Caravaggio viser hvordan Tomas stikker fingeren inn i sårmerket etter spydet soldatene satte inn i Jesu side da han var død.

 

Jesus sa til Tomas: ”Vær ikke vantro, men troende!”.  Og Tomas blir totalt forvandlet i sin overbevisning.  Han utbryter: ”Min Herre og min Gud!”.  Tomas ble en av de mest overbeviste apostler.  Han fulgte sin oppstandne Herre og Gud helt til India der han forkynte evangeliet og ble martyr for troen. Tomas er ofte blitt kalt Tvileren, men det er mer riktig å kalle Tomas den Troende Tviler. Det tok tid for Tomas, men han kom fram til en overbevist tro som varte helt fram til døden.

 

Jesus sa også til ham: ”Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.”  Og det gjelder alle oss som fulgte etter den første kristne tiden.  Ingen av oss får se Jesus fysisk og kjenne naglemerkene som er et bevis på at den korsfestede sannelig er oppstanden.  Hvordan skal så vi kunne tro?  Jo, vi har apostlenes vitnesbyrd.  Vi har blant annet Johannes evangelium.  Der står det i Joh. 17,20: ”Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg.”  Jesus ba for oss som ikke får se. Han visste at vi ville komme til tro gjennom apostlenes ord.  Han ba for oss i sin yppersteprestelige bønn at vi måtte bli bevart fra det onde og bevart i troen.  For det er ikke en selvfølge.  Vi er helt avhengige av apostlenes vitnesbyrd slik som det står til slutt i dagens tekst: ”Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha evig liv i hans navn.”

 

 • lys1

  Jesus, sønn av…

  Hei. Slektstavla fra Abraham til Jesus som består av 42 slektsledd. Jeg forstå ikke at den…
 • Jesus Taler

  3. søndag i treeningstiden

  Markus  10.13 -16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene…
 • https://hcfwomen.files.wordpress.com/2013/07/worship-2.jpg

  TID FOR BØNN

  Gi meg Jesus, bare Jesus…. Jeg nynner på en sang jeg egentlig ikke kan så godt… Kanskje sy…
Last flere relaterte artikkler
 • img_0566

  Domssøndag/Kristi kongedag

  Matteus 25,31-46 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, d…
 • vann1

  24. Søndag i treenighetstiden

  Matteus 18,1-6 og 10-14 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i h…
 • postkasse-vinter1

  Søndag før pinse – talsmannen

  Joh. 15,26-27 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd s…
Last flere av Hans Thore Løvaas
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Jesus, sønn av…

Hei. Slektstavla fra Abraham til Jesus som består av 42 slektsledd. Jeg forstå ikke at den…