Den hellige ånd

Hvem er Den hellige ånd og hva gjør han?

Gud er én, men samtidig tre: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Selv om vi i mange sammenhenger hører mest undervisning om Gud og Jesus er Den hellige ånd en like viktig og fullt ut likeverdig person i treenigheten. (Les mer om treenigheten her og her.)

Den hellige ånd er energi, drivkraft og dynamisk bevegelse (Johannes 3,8 og 2. Korinterne 3,17), men verken upersonlig eller langt borte. Den hellige ånd er personlig og man kan erfare hans nærvær og konkrete tilstedeværelse i eget liv. Helt enkelt kan vi si at Den hellige ånd er Guds nærvær. Han er som vinden, du kan ikke se ham, men du kan merke ham og se virkningene. Den hellige ånd kom over Maria slik at hun ble med barn og han kom over apostlene på pinsedag. Den hellige ånd er kraft fra himmelen og gir oss frimodighet til å vitne om Jesus (Apostlenes gjerninger 1,8).

Ånden gir oss forskjellige nådegaver for å formidle Guds kjærlighet, oppmuntre mennesker og vitne om Jesus. (Les mer om nådegaver her.) Den hellige ånd bruker oss til å forkynne Guds Ord og gjøre under i menneskers liv, han kan tale gjennom oss (Matteus 10,17-20) og han kommer når Guds ord blir forkynt (Apostlenes gjerninger 10,44).

https://idisciple.blob.core.windows.net/idm/When-the-Holy-Spirit-Came.png
https://www.idisciple.org

For å finne ut mer om hvem Den hellige ånd er og gjør skal vi se på hva Jesus selv sier om ham:

Guds ånd gis til alle som tror på Jesus Kristus. I Johannes 16, 7 uttaler Jesus: Men jeg sier dere sannheten: Det er best for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort kan jeg sende ham til dere”. Den hellige ånd ble sendt til oss på pinsedag (Apostlenes gjerninger 2), og alle som tror på Jesus har Den hellige ånd (2. Timoteus 1,14; Efeserne 1,13-14; Romerne 8,9 mfl.). Første gang vi kan lese om Den hellige ånd i Bibelen er under skapelsen (1. Mosebok 1,2), og Det gamle testamentet forteller flere ganger om enkeltpersoner som ble fylt av Ånden for en begrenset periode. Pinsedag derimot, markerer det som står om i profetien i Joel 3,1 at Gud skal øse ut sin Ånd over alle mennesker.

Han er Talsmannen som viser hva synd er, og han er vår forsvarer. Videre i Johannes 16 forklarer Jesus: Og når han kommer skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste [Satan] er dømt (vers 8-11). På denne måten fungerer Ånden som en advokat, eller talsmann, som Jesus selv kaller ham. Talsmannen viser oss hva som er synd og får oss til å forstå at vi trenger en redningsmann. Når vi begynner å tro på Jesus som verdens Frelser, får vi tilgivelse for syndene våre og kan stå rettferdige foran Gud på dommens dag.

Den hellige ånd peker på Jesus og veileder oss til sannheten. Så forteller Jesus om hva Ånden skal gjøre når han kommer. Sannhetens Ånd skal veilede oss til hele sannheten og ”Han skal herliggjøre meg”, sier Jesus (Johannes 16, 13-14). I oldkirken kalte man Den hellige ånd for ”Guds spydspiss” fordi han er den delen av treenigheten som når oss mennesker først. Det er Den hellige ånd som gjør at vi kan se hvem Jesus er, tro på ham og forstå hans vilje for livene våre. Det er han som gjør Guds ord levende og forståelig for oss, og han hjelper oss til å leve et sant og godt liv. Alt dette skjer til Gud Faders ære. Når vi lar Den hellige ånd få lede og prege oss produseres kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse i oss. Det er dette som kalles Åndens frukt (Galaterne 5,22-23).

Enkelt oppsummert kan vi si at Den hellige ånd kom for å skape tro på Jesus, forvandle oss innenfra og gi oss kraft til å gå ut med evangeliet.

Silje Elisabeth Dammann

silia


Flere innlegg om Den hellige ånd

ÅNDEN KOMMER PÅ PINSEDAG Apg 2:1-11 1.Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. 2. Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt… Les mer…

HVA ER DET Å BLI ÅNDSDØPT?  Hva vil det si å være åndsdøpt? Kan man ha den hellige ånd uten å være «døpt i ånden»? Er dette en forutsetning for frelsen? Først må vi ha klart for oss hva vi mener når vi taler om å bli døpt i Ånden… Les mer…

ÅNDENS GAVER Hei! Hvordan finner jeg ut hva min nådegave er? Skal du finne ut hva som er din nådegave, er det viktig at du vet hva en nådegave er og hva den skal være godt for. I Rom 12 viser Paulus sammenhengen mellom nådegaver og … Les mer…

DEN HELLIGE ÅNDS TILSTEDEVÆRELSE Joh 16,5-11 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere… Les mer…

HAR JEG SYNDET MOT DEN HELLIGE ÅND? …Jeg er hele tiden redd for å gjøre eller tenke noe som spotter Den Hellige Ånd. Som f.eks hva om jeg sier et banneord? Eller hva jeg får en tanke i hode jeg ikke kan kontrollere… Les mer…

ÅNDEN FORTSETTER JESU VERK Det nye testamente taler konturskarpt om den Ånd som kalles Guds Ånd og derfor Den Hellige Ånd, og om Kristi Ånd, den oppstandnes Ånd. Det er spennende og løfterikt å tale om og erfare DHÅ. Veien inn i kristen tro… Les mer…