Jul & Advent

<<Tilbake..>>

ADVENT
Illustrasjon 3 advent 1291569853ADVENT er tiden før JUL og omfatter 4 søndager før selve julaften. Som regel starter adventstiden i slutten av november og slutter søndagen før julaften. Den liturgiske fargen til Advent er lilla, som i kirken er sett på som sorgen og botens farge. Ofte er denne fargen brukt i forberedelsestider slik som faste og advent. Lilla er en blanding av det himmelske blå og det jordiske rød. At himmel og jord møtes, er selve budskapet i høytidene jul og påske, og som også forberedelsestiden advent, handler om. Les mer…

1.Søndag, 2.Søndag, 3.Søndag, 4.Søndag

Adventskalender

JUL
 Illustrasjon Juleaften 1292502119”Det skjedde i de dager”. Julens budskap handler om noe som virkelig skjedde. Det skjedde noe i keiserens plass, det skjedde noe i en stall, og det skjedde noe i hjertene.
På Betlehems marker jublet englene og sang. ”Ære være Gud i det høyeste, i mennesker Guds velbehag!” Denne hærskare av engler hadde vist seg for en flokk gjetere, og dermed ble disse de første som fikk høre evangeliet om at Frelseren var født.
Det var et gledesbudskap, en glede som skulle bli hele folket til del. Og som en
stadfestelse på at dette var sant, lød det, ”I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.” Luk. 2,11.
Julen er Jesus, og ham skal vi ære og lovprise hvert år på nytt. Vi kan få lukke Jesus inn i hjerte og sinn også i denne julehøytiden. Les mer…
 Julaften, 1. Juledag, 2. Juledag

 

En Glede for hele folket; av Anfin Skaaheim