Faderen

<<Tilbake..

  • Gud Fader sprenger alle grenser for det menneskelige far-barn forhold. Han er den fullkomne Far – i kjærlighet, visdom og styrke. Derfor er det et uendelig stort privilegium å få høre hjemme som barn i hans hus!

Forholdet til Sønnen
Faderen er det vi kan kalle en relasjonsbestemmelse. Det vil si at betegnelsen sier noe om forholdet mellom personer. For det første står Faderen i et helt bestemt forhold til Sønnen, og dette sier noe om hvem Gud er og hvem Jesus er.

Sendte Sønnen
Det var Faderen som sendte sin sønn til jorden for å lide og dø, det var Han som vekket Ham opp igjen og ga Ham all makt i himmelen og på jorden. Selv om Jesus og Gud er ett, skiller altså Bibelen mellom dem på den måten at når Gud kommer til jorden, gjør han det ikke som Faderen, men som Sønnen. Og Paulus skriver at Jesus ga avkall på sitt eget og ble oss mennesker lik (Fil 2,6-7).

Mysteriet som vi aldri vil forstå til bunns – om forholdet mellom Gud og Jesus, forklarer altså Bibelen oss blant annet ved å kalle Gud for Faderen.

Vår Far
Jesu far er også vår far! Jesus gir oss nemlig del i sitt forhold til Faderen. BegrepetFaderen sier dermed noe om vårt helt spesielle forhold til Ham og hans forhold til oss. Betegnelsen er hentet fra relasjoner i en familie, hvor det å være far er å ha ansvar, bestemmelsesrett og omsorg for sine barn. Det er godt å vite at det ikke er vi, men vår himmelske far som har ansvaret, kontrollen og oversikten.

Hvile
Vi skal hvile i at det er en som kan og vet uendelig mer enn oss, og som styrer og råder til det beste for sine barn. For Bibelen forteller oss om igjen og om igjen at Gud er en god far. Og en god far passer på sine barn, oppdrar dem og gir dem stadig mer ansvar etter som de modnes.

Lydighet
I denne relasjonen skal vi se opp til og adlyde Far. Vi skal ikke spille roller som han ikke har tiltenkt oss, men gå inn i de oppgaver som han har valgt ut for oss i sin visdom. I vårt forhold til Faderen skal vi også stole på Han i alle ting, overgi de vanskelige spørsmålene til Ham som vet og kan alt.

Sprenger grenser
For Gud Fader sprenger alle grenser for det menneskelige far-barn forhold. Han er den fullkomne Far – i kjærlighet, visdom og styrke. Derfor er det et uendelig stort privilegium å få høre hjemme som barn i hans hus!

Framtid og håp
Det er jo Skaperen selv som vi får kalle Far, Ham for hvem ingen ting er umulig, som kan omskape og forvandle det mest håpløse til fremtid og håp. Derfor er det kanskje på mange måter riktig å kalle Gud for Faderen og dermed skille ham fra den vanlige betegnelsen far. Han er jo ingen vanlig far, men den enestående. Og samtidig lærer Bibelen oss å kalle Gud for Abba, som betyr…

…Pappa.
Det mest intime og familiære uttrykk for far som vi kjenner til, brukes om vår relasjon til Gud!

La meg til slutt fortelle min personlige a-ha-opplevelse av Abba da det med ett gikk opp for meg hvor hverdagslig og nært dette ordet er ment å være. Jeg satt på en strand i Israel og iakttok en far som satt og fulgte nøye med på alle sin lille datters bevegelser der hun sprang omkring i sanden. Hun turte ikke å løpe lenger bort enn at hun kunne se faren og han kunne se henne, men hele tiden ropte hun for å holde kontakten: Abba, Abba! Faren smilte og vinket og blikket hans sa: Her er jeg! Jeg ser deg og kommer straks hvis noe skulle skje.

Dere har ikke fått trelldommens ånd så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets Ånd som gjør at vi roper: «Abba, Far!» (Rom 8,15)

Anne-Margrete Saugstad