22. september 2017

Tidligere Innlegg

Juledag 2014

Jesus

Joh. 1, 1 – 14 (Lesetekstar: Ordspr. 8, 1 – 2. 22 – 31 og Hebr. 1, 1 – 6) I opphavet var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i opphavet hos Gud.  Alt vart til ved han, og utan han vart ikkje noko til.  Det som vart til i han, var liv, og livet var lyset for menneska. Lyset skin …

SAMEFOLKETS DAG – 6.februar

Illustrasjon Samefolkets dag 1328001263

Matt 22, 34 – 40 Då farisearane fekk høyra at Jesus hadde fått saddukearane til å teia, kom dei saman. Og ein av dei, ein lovkunnig, ville setja han på prøve og spurde: «Meister, kva bod er det største i lova?» Han svara: «‘ Du skal elska Herren din Gud av heile ditt hjarte og av heile di sjel og …

Julaften 2015 – Jesus blir født

Josef, Maria og Jesus

Luk. 2, 1-20 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.      Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids …

Palestinerne – folk og enkeltmennesker

Kjærlighet

Spørsmål: Er alle palestinere onde? Gudrun Svar: Hei Gudrun! Palestinerne er verken verre eller bedre enn alle oss andre. Problemet som spørsmålet ditt viser, er at vi lett bedømmer enkeltpersoner ut fra gruppen eller det folket de tilhører. Et folk kan ha kommet i en situasjon og fått et rykte som en lett overfører på den enkelte, uten at den …

Ærlighet varer lengst

20495601_10155432834025928_330415469_o

Jeg kommer ibland på meg selv med å si til barna etter en eller annen konflikt «Husk at det lønner seg å være ærlig …». Kanskje du kjenner deg igjen..? Ja, det lønner seg å være ærlig, også når det gjelder Gud.   I 1 Joh. 1:9 leser vi: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, …

Det er to typer glede

20472639_10155430336350928_1265153232_o

Har dere tenkt på at det finnes ulike typer av glede? Ukas bibelvers for Jesusnett er hentet fra Salme 4:8; «Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod». Her taler David om to typer glede. Du har den indre gleden som kommer av at man kjenner Gud og stoler på Ham, men …

Langfredag – Veien Jesus gikk alene

Altertavle - Jesus på korset

Tekst: Mark 14,26 – 15,37 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut mot Oljeberget. Jesus sa til dem: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Da …

Avskjed med disiplene – 3. søndag i faste

04032012632

Søndag 3. mars Lukas 22, 28-34 Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.  Simon, Simon! Satan har krevd …

Søndag 30. desember – Se opp – frelsen er her

jesus og Simeon i tempelet

Luk 2,25-35 I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for …

Se flere innlegg

Ukens Bibelvers

Hjelp oss

Hjelpe oss med å holde Jesusnett.com oppe!

 

Klikk på denne linken for mer informasjon

Annonse

Linker