Høytidene

Advent - Jul - Påske - Kristi Himmelfart - Pinse
ADVENT
Illustrasjon 3 advent 1291569853ADVENT er tiden før JUL og omfatter 4 søndager før selve julaften. Som regel starter adventstiden i slutten av november og slutter søndagen før julaften. Den liturgiske fargen til Advent er lilla, som i kirken er sett på som sorgen og botens farge. Ofte er denne fargen brukt i forberedelsestider slik som faste og advent. Lilla er en blanding av det himmelske blå og det jordiske rød. At himmel og jord møtes, er selve budskapet i høytidene jul og påske, og som også forberedelsestiden advent, handler om. Les mer…
1.Søndag, 2.Søndag, 3.Søndag, 4.Søndag
JUL
 Illustrasjon Juleaften 1292502119”Det skjedde i de dager”. Julens budskap handler om noe som virkelig skjedde. Det skjedde noe i keiserens plass, det skjedde noe i en stall, og det skjedde noe i hjertene.
På Betlehems marker jublet englene og sang. ”Ære være Gud i det høyeste, i mennesker Guds velbehag!” Denne hærskare av engler hadde vist seg for en flokk gjetere, og dermed ble disse de første som fikk høre evangeliet om at Frelseren var født.
Det var et gledesbudskap, en glede som skulle bli hele folket til del. Og som en
stadfestelse på at dette var sant, lød det, ”I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.” Luk. 2,11.
Julen er Jesus, og ham skal vi ære og lovprise hvert år på nytt. Vi kan få lukke Jesus inn i hjerte og sinn også i denne julehøytiden. Les mer…
 Julaften, 1. Juledag, 2. Juledag
 PÅSKE
 Illustrasjon Påske morgen 2_1269620362Påsken er den mest sentrale av de kristne høytidene. Påske feires til minne om Jesus siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse. Les mer…
 Taler, Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2.Påskedag [flere artikler]
 KRISTI HIMMELFART
Kristi himmelfartKristi himmelfartsdag feires 39 dager etter første påskedag til minne om Jesus skal ha fart opp til himmelen. Les mer…
 Jeg reiser hjem igjen…, Alltid tilstede
PINSE
 Illustrasjon Pinseaften 2 1307266211Pinse feires 50 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskedagen. På denne dagen viste den hellige ånd seg for apostlene i form av ildtunger.  Dagen er til minne om at den hellige ånd kommer til apostlene. Les mer…
 Pinseaften, 1. Pinsedag, 2. Pinsedag