Tro og liv

TROEN; Les mer

«Når det gjelder tro i religiøs mening om tro på Gud er den også ofte bygget på antagelser…»

BIBELEN; Les mer

«Bibelen er imidlertid skrevet at mennesker, med sin tids begrensning og kunnskap.»

BØNNEN; Les mer

«Helbredelse ved bønn er noe av det som følger oss som tror på Jesus. Derfor skjer det ofte.»

KIRKEN; Les mer

«Det er kirkens tro at Gud har vist seg gjennom sin Sønn, Jesus Kristus, hans liv, død og oppstandelse.»

LIVET; Les mer

«Frelse eller fortapelse Bibelen forteller oss klart at evig liv og evig død begynner her på jord. Døden forandrer ingen av oss.»

Samliv; Les Mer

«»

HVA TROR DE?; Les mer

Det finnes andre religioner som tror delvis det samme som oss kristne.