Tema

Jesus - Gud - Høytidene - Tro og Liv - Hjelpe Sentralen

Gud

En treenig Gud


Bilde fra http://www.godisreal.today/

Én og samtidig tre? Det kan virke paradoksalt, ja, umulig å tro på en treenig Gud. Grunnen til at den kristne kirke holder fast på denne læren, er at den er begrunnet i Bibelen.


Høytidene


Bilde fra https://upload.wikimedia.org/ – Albert Chevallier Tayler

Høytid er et fellesnavn på festdager


Tro og liv


Bilde fra https://www.lds.org/

Frelse eller fortapelse Bibelen forteller oss klart at evig liv og evig død begynner her på jord.

Når det gjelder tro i religiøs mening om tro på Gud er den også ofte bygget på antagelser


Hjelpe-Sentralen

Det er mange som har spørsmål som en gjerne skulle ha snakket med andre om uten at det ble oppdaget. Det er også mange som står over veivalg eller har lidelser som det er vanskelig å bære alene. Derfor har vi ordnet et hjelpe-sentral for de som trenger.