Den hellige ånd fortsetter Jesu verk

Det nye testamente taler konturskarpt om den Ånd som kalles Guds Ånd og derfor Den Hellige Ånd, og om Kristi Ånd, den oppstandnes Ånd.

Det er spennende og løfterikt å tale om og erfare DHÅ. Veien inn i kristen tro starter faktisk med tredje trosartikkel i vår barnelærdom. Det er Ånden som gjør det mulig å komme til tro og bli kjent med Gud og hans Sønn.

Konturskarpt
Vi kan støte på ulike slag av «åndelighet» i dag. Det nye testamente taler konturskarpt om den Ånd som kalles Guds Ånd og derfor Den Hellige Ånd, og om Kristi Ånd, den oppstandnes Ånd.

Talsmannen
I Johannesevangeliet underviser Jesus disiplene om Talsmannen (parakleten) han skal sende i sitt sted. Det betyr at den Ånd Kristus gir til alle sine disipler, jobber i rammen av et stort og rikt mandat. Den siste teksten i Johannesevangeliet om Talsmannen –Joh 16,12-15 – er verd å granske. Ånden skal ta av mitt, sier Jesus, og kunngjøre for dere. Samtidig fremhever Jesus her sin fulle og hele samhandling med Gud Faderen:Alt hva Faderen har er mitt.

Gudsbildet
På denne bakgrunn kan vi se konturene av vårt kristne gudsbilde som har tre sterke ankerfester i en dynamisk samklang. Kirken har lenge brukt det paradoksale navntrinitet. Som er et uutgrunnelig og uuttømmelig mysterium. De tidlige lærere i kirken brukte mye teologisk flid og innsikt på å beskrive dette gudsbilde. Jeg siterer Gregor av Nazians (4. århundre):

Sønnen er ikke Faderen, siden det finnes en eneste Far, men han er alt som Faderen er. Den Hellige Ånd utgår fra Gud, men er ikke Sønnen, siden det er en eneste Sønn, men han er alt som Sønnen er. De tre er én i guddommen, og den Éne er tre som personer.

Kjærlighetens mysterium
Den tekst hos Johannes jeg har vist til, bevitner en fullkommen kummunikasjon som gløder av kjærlighet. Forfatteren Wilfred Stinissen hevder at «Den treenige Gud» ikke er et matematisk problem, men kjærlighetens mysterium! Det mest fascinerende for oss løftet om at Ånden vil ta Guds barn inn i dette fellesskap av Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd; en livets strøm og vidunderlig kommunikasjon som gir ikke minst et spennende perspektiv på bønnen!

Den store forskjellen
Den Hellige Ånd som gave betyr den store forskjellen. De første kristne uttrykte det med stor glede og undring: Vi har mottatt Den Hellige Ånd, endetidens frelsesgave, pantet på fullendelsen av Jesu verk i verden (jfr. Ef 1,13f). Denne gave er faktisk en primærerfaring når apostelen forkynner evangeliet, les Gal 3,1-5.

Frelse pågår
Dette er pinsen i stadig aksjon. Kristus selv utløser ved sin himmelfart (intronisasjon) den kraft fra det høye. Ånden tilhører fra nå av alle som vender om og blir døpt til Kristi navn (se Apg 2,32f og v. 38). Pinse betyr at frelse pågår!

Guds skapende nærvær
Hva skal denne gave utrette i våre liv? Som nevnt i starten, kan ingen komme til tro og kjenne Kristus uten Den Hellige Ånd, som i Det nye testamentet er både en person og en kraft. Ånden betyr Guds skapende nærvær, og uten den Ånd som er virksom faller alt vi steller med i den kristne menighet dødt til jorden. Den Hellige Ånd betyr alltid nytt liv, og den gjør Jesu disipler til livgivere (jfr. Joh 7,38f)! Et annet uttrykk for dette i Det nye testamente er Åndens frukt, og fremst nevnes kjærligheten (se Gal 5,22).

Forvandling
Ånden vil skape forvandling i våre liv og i våre fellesskap. Den starter innenfra i vårt sinn, det vil si fornyelse av tankegang og dømmekraft (Rom 12,2). Åndens gjerning i våre liv er faktisk både sterk, sensitiv og sårbar. Den vil angripe og renske ut det som formørker disippelliv og relasjoner (Gal 4,30f). Ånden er respektfull og aldri påtrengende med tvang. Åndens ledelse og omsorg er «kjærlighetens tømmer». Den veileder og tilskynder oss, og lyset skal alltid til sist falle, ikke på oss selv, men på Ham!

Dere skal få kraft
Alle kristne som vil leve disippellivet i dagens verden, med de sterke føringer i media og i det politiske rom, trenger Åndens kraftige utrustning. Om vi ikke skal tape frimodigheten på evangeliets vegne. Se hva Ånden kan gjøre med disipler som nærmest gjemte seg bort etter Jesus korsdød. Apg 4,6 (Peter); Apg 4,30f (en truet menighet).

Martin Synnes

Person Martin Synnes 1242322007