Hjem Spørsmål og svar Fins det flere evangelier?

Fins det flere evangelier?

6 min lest
0
0
362

Spørsmål:
Illutrasjon Bibel og Kors

Folk snakker om at det er rundt tre evangelier som ikke er tatt med i Bibelen, hvorav Thomas evangeliet blant annet. Hvorfor er ikke disse tatt med? er de vranglære? Eller om de ikke er det, hvorfor sier vi da at Bibelen er helt korrekt? Jeg har hørt folk si at de har funnet ut at Jesus var gift / samboer, hadde barn, osv., ut i fra disse evangeliene. Merkelig. Er dette tilfelle?

Kristen kvinne


Svar:

Hei Kristen kvinne!

De fire evangeliene som vi har i Bibelen, er skrevet før år 100. De tre første mellom år 50 til 70. Johannesevangeliet er trolig fra år 90. Fra år 150 og utover ble det skrevet flere evangelielignende skrifter. Ingen av dem har samme form som de vi har i Bibelen, som omhandler Jesu liv fra fødselen av, hans undervisning og han død og oppstandelse. De senere skriftene omtaler bare deler av Jesu liv og lære. De fleste av dem har vi bare i små bruddstykker, og vi vet derfor ikke hva de ellers eventuelt har inneholdt. Totalt kan det dreie seg om i underkant av 25 slike skrifter eller bruddstykker.

Du nevner tre evangelier som ikke er tatt med, og omtaler Tomas-evangeliet. De to andre kan da være Maria Magdalena-evangeliet og Judas-evangeliet. Tomas-evangeliet er fra ca. år 150. Det er et såkalt gnostisk skrift som avviser Gud som skaper og all tale om skaperverket. Jesus åpenbarer en himmelsk visdom etter sin oppstandelse. Her ser en tydelig at innholdet ikke stemmer med Jesu lære i Bibelen. Judas-evangeliet har noe av det samme preg, med forakt for skaperen og skaperverket. Det inneholder en samtale mellom Jesus og disiplene under påskemåltidet, og er skrevet for å forsvare Judas og det han gjorde. Det er fra tiden mellom år 150 og 180. Maria Magdalena-evangeliet er trolig fra slutten av det andre århundre. Det er her vi finner en setning som antyder et forhold mellom Jesus og Maria, men det er brukt ord på gresk som ikke kan tolkes som at de var gift. Forestillinger om at de hadde barn, må vi nok lete etter flere hundre år senere for å finne!

Det er bare de fire evangeliene i Bibelen som er skrevet tett opp til det som hendte i forbindelse med Jesu liv og lære. Alt det andre er blitt til mye senere, og det har ikke den samme troverdighet. I stor grad forkynnes her noe annet om Jesus enn det vi finner i Bibelen. Derfor ble heller ikke disse med blant de skriftene vi har der. Det ser ut til at det er tre kriterier som har bestemt utvalget av skriftene i Bibelen. For det første måtte de stemme med apostlenes lære. Så måtte de være skrevet av en apostel eller en som stod en apostel nær. For det tredje måtte skriftene ha stor utbredelse i urkirken. Denne samlingen som er vår Bibel, blir kalt canon som betyr rettesnor, og gir den rette ramme for hva som er en sann forståelse av hva Gud har åpenbart for oss gjennom sin profeter og apostler. Se 2.Tim 3,14-17 og 2.Pet 1,16-21!

Vennlig hilsen
Anfin Skaaheim


Har du et spørsmål? Klikk her for å fylle ut skjemaet til svar-panelet

Last flere relaterte artikkler
 • Anfin 850 high res (retusjert varmere farge)

  Anfin’s siste taler

  Anfin’s siste taler før hans død, talt i Melhus bedehus 19-20.2.2016 Anfin Skaaheim …
 • Anfin Skaaheim

  BIBELSKE UTTRYKK I NORSK DAGLIGTALE

  Taler: Anfin Skaaheim Kåseri holdt i forbindelse med bibelmaraton i Solvangkirken, Tønsber…
 • Anfin Skaaheim

  Nye former for kristent samliv?

  Etter det fatale kirkevalget i høst har vi sett en utvikling som virker skremmende for oss…
Last flere av Anfin Skaaheim
 • mann-ber1

  Kan jeg bli gud?

  Kan jeg bli gud? Jeg føler meg ofte guddommelig når jeg står opp. Eneste jeg drikker er he…
 • baal-fest1

  Hva er fortapelse?

  Det er noe jeg strever med å akseptere. Den gjelder det største alvoret i Bibelen, nemlig …
 • baby nyfødt1

  Er det nok å være døpt

  Jeg har to spørsmål. 1. Hvor mange besøk har jesusnett daglig? 2. Er et døpt menneske en k…
Last flere inn Spørsmål og svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Kan vi stole på Bibelen?

Spørsmål: Kan vi stole på Bibelen slik det står der? Må man være ekspert for å kunne forst…