Hjem Søndagskommentar Domssøndag/Kristi kongedag

Domssøndag/Kristi kongedag

9 min lest
0
0
84

img_0566Matteus 25,31-46

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg;  jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

 

Det er Domsøndag eller Kristi kongedag. Han skal sitte på sin trone i herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal dømme og skille dem fra hverandre, noen til evig straff og noen til evig liv.

De fleste i vår tid kvier seg for å snakke om dommen og de to utganger. Mange teologer taler om den kjærlige Gud og at at alle på en eller annen måte blir frelst til slutt. De vil ihvertfall ikke snakke om noen evig straff.  Samtidig bekjenner vi hver søndag i trosbekjennelsen om Jesus at “Han stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.”. Det er ingen tvil om at Jesus både er Frelser og Dommer.  Da Paulus tod på Areopagos talte han klart om dette til datidens intellektuelle: “For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.” (Ap.Gj. 17,31)

Ja, Han skal dømme, og Han skal dømme absolutt rettferdig.  Men på hvilket grunnlag faller dommen?  Ut fra dagens tekst virker det som det er våre gode gjerninger og hva vi gjorde for de sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslede som danner grunnlaget.

Hvordan stemmer så dette med Efeserne 2,8-9: “For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.”

Under reformasjonsjubileet har vi blitt minnet på “Troen alene”.  Er det ikke bare ved tro på nåden i Kristus alene at vi blir frelst til slutt?  Da må vi huske at versene i Efeserne 2 ikke står alene, men at det rett i etterkant står “For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.” (Efeserne 2,10)

Luther presiserte at «Troen alene rettferdiggjør, men troen er aldri alene, den er alltid sammen med kjærligheten».

De gode kjærlighetsgjerningene er konkrete tegn på en levende tro. Det er den levende troen på Jesus som er det dypeste grunnlaget.  Det er ikke vårt eget verk, men Guds gave.  En slik tro viser kjærlighet i praksis og elsker fordi “Han elsket oss først”.

Så sier da Jesus ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ og ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.”

Last flere relaterte artikkler
 • vann1

  24. Søndag i treenighetstiden

  Matteus 18,1-6 og 10-14 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i h…
 • postkasse-vinter1

  Søndag før pinse – talsmannen

  Joh. 15,26-27 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd s…
 • vann-himmel1

  Kristi Himmelfartsdag

  Mark 16,19-20 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og s…
Last flere av Hans Thore Løvaas
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i åpenbaringstiden.

Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like v…