Hjem Søndagskommentar 24. Søndag i treenighetstiden

24. Søndag i treenighetstiden

7 min lest
0
0
51

vann1Matteus 18,1-6 og 10-14

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» 2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp………………..

Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne. Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.

 

Himmelriket begynner her og nå og folder seg ut i full glans i evigheten. Det er som i Grundtvig-salmen “Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike….Usynlig vel som sjel og sinn, det nemt dog er å kjenne, alt som en by på bergetind det ses til verdens ende. …..Da riket er med solekår til syne og til stede i evighetens gyllenår med rett og fred og glede.”

Vi vil gjerne høre til i himmelriket. Dagens tekst handler om hvem som kommer inn og får bli der, ja, hvem som er den største i himmelriket.

Jesus levner ingen tvil. Han demonstrerer på en enkel måte hvordan det fungerer. Han kalte til seg et lite barn og stilte det midt iblant dem og sa “Uten at dere vender om og blir som et barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.”

Det vil si at det ikke er dyktighet, utdannelse, prektighet, modenhet og gode gjerninger som er inngangsporten, men barnlig tillit, ydmykhet og tomme hender. Det blir som Hallesby sa om bønn, at det er å lukke Jesus inn i sin hjelpeløshet. Det betyr at himmelriktet er åpent for alle som omvender seg og tror. Det gjelder både barn og voksne, både høy og lav, både syke og friske, både hjemløse og velforsynte. Det er åpent for alle som kommer som hjelpeløse barn.

Da vår eldste sønn døde for 10 år siden hang det en kalender over sykesenga med et bilde av en liten person som stod i portåpningen til lysets rike.  Han pekte på bildet og sa at ‘den lille personen er meg og lyset som kommer fra den andre siden er Jesus som kommer for å hente meg’. Han døde mens vi sang barnebønnen “Vår Far i himmelen”.

Jesus kalte ‘himmelrikets barn’ (både og voksne) for “disse små som tror på meg”. Han advarte sterkt mot å forakte dem eller å lokke dem til fall. Det er utrolig mange og sterke krefter som i vår tid forsøker å friste og forføre troende bort fra den enfoldige troskapen mot Jesus Kristus.

Jesus kom for å berge de bortkomne (vers 11) og Han vil ikke at en eneste av disse små skal gå tapt (vers 14).

Vi trenger å stå sammen som troende, advare hverandre mot vrang lære, ikke-Bibelske Jesus som i boka “Gjenoppdag kristendommen” og i teaterstykket “Etterlyst: Jesus”.  Vi må satse positivt på søndagsskolen og opplæring av barn og barnbarn.  Det er ikke inndoktrinering eller tvang, men sannheten tro i kjærlighet til frelse.

 • julekalender2017dag13

  Adventskalender 2017 – Dag 13

  Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…
 • julekalender2017dag12

  Adventskalender 2017 – Dag 12

  Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…
 • 20171209_1842131

  3. Søndag i adventstiden

  Luk 3,7-18 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem…
Last flere relaterte artikkler
 • img_0566

  Domssøndag/Kristi kongedag

  Matteus 25,31-46 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, d…
 • postkasse-vinter1

  Søndag før pinse – talsmannen

  Joh. 15,26-27 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd s…
 • vann-himmel1

  Kristi Himmelfartsdag

  Mark 16,19-20 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og s…
Last flere av Hans Thore Løvaas
 • 20171209_1842131

  3. Søndag i adventstiden

  Luk 3,7-18 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem…
 • 20171203_2120361

  2. Søndag i adventstiden

  Luk 21,27-36 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men nå…
 • lys1

  1. Søndag i adventstiden

  Luk 4,16-22a Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn…
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Adventskalender 2017 – Dag 13

Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…