Hjem Søndagskommentar 2. søndag i åpenbaringstiden

2. søndag i åpenbaringstiden

9 min lest
0
0
67

sondagstekst-1-1-of-1Mark 1,3–11

En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!
Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due.Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Lesetekster

2 Mos 1,22–2,10: Dette er historien om da Moses ble født og satt på Nilen

Ef 1,7–12: Vers om Guds frelsesplan i Kristus

Her får vi innledningen til Jesu offentlige virke i kortform. Den sier noe om hvem han er og hva han skal gjøre. Alt begynner med døperen Johannes som forkynner Herrens komme: «Rydd Herrens vei». Det er Herrens som kommer, og dere må gjøre dere klare. Jesus kommer for å bli døpt og deretter fristet av Satan.

Døperen Johannes er en annerledes mann. Klærne hans er lik en profets klær, spesielt ikke helt ulike dem Elia brukte, noe som får folk til å spørre han ham om han er nettopp Elia. Profetien om at Elia skal komme før Messias kommer, er også foranledningen for et slikt spørsmål. Gresshopper ble bare spist av de fattigste., h Hele oppførselen til døperen Johannes viser en at han tar avstand til verden., og likevel får Døperen Johannes får stå i en vekkelse som berører mesteparten av Judea. Folket som kommer til ham omvender seg til Herren, bekjenner sine synder og lar seg døpe. Dåpen gir syndenes tilgivelse, men ikke mer. Johannes understreker at dåpen er kun er en vanndåp til renselse. Deretter må enhver leve et liv som svarer til omvendelsen. Men etter Johannes kommer en som døper vil døpe med Den hellige ånd og ild. Her har vi oppfyllelsen av profetien i Joel 3, og løftet om nærkontakt med Gud slik fram til da kun hadde vært profeter forunt hadde.

Jesus kom og ble døpt av Johannes. I Matt 3,14f må Jesus insistere på å bli døpt, siden Johannes forstår hvem Jesus er. Her kan vi merke oss at Jesus ikke bekjenner synder før dåpen. Jesus døper seg ikke fordi han har behov for omvendelse eller tilgivelse. Dåpen var heller et vitnesbyrd om hans oppdrag. Han identifiserte seg med synderne. «… han ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de manges synd …» (Jes 53,12). Vi kan si at det var en dåp til hans død. For å kunne gjøre dette, måtte han selv være ren og rettferdig. Dette bekreftes da han steg opp av vannet. Himmelen åpnet seg, Ånden kom ned over han ham som en due og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» I Mark 14,61f blir Jesus dømt til døden av det høye råd fordi han erkjenner at han er Guds Sønn. Dette rammer dermed inn hans tjeneste. Anerkjennelsen av Gud i begynnelsen som ender med dom, og at Gud forlater ham på korset for vår skyld. Dette var Jesu kamp, som han måtte kjempe alene. Fristelsen i ørkenen understreker hans ensomhet i kampen mot Satan. «Han holdt til blant villdyrene», betyr at kampen mot Satans fristelser stod han alene om. Jesus ble prøvd i sin rettferdighet gjennom å møte sin motstander ansikt til ansikt, han som han skulle bekjempe. Markus bryr seg ikke engang om å nevne hvem som seiret. Det regnet han med sier seg selv. Englene kom så og tjente ham.

Gjennom Jesu komme som Herre og ble tjener for oss. Jesus ble anerkjent som Guds Sønn av Gud selv, og ble deretter dømt til døden for det samme. Jesus levde et syndfritt liv i fullkommen rettferdighet og byttet dette livet med dem som ville gi ham sin synd. I ham har du fullkommen rettferdighet, og du kan få høre røsten fra himmelen si til deg: «Du er min elskede, i deg har jeg min glede.»

Last flere relaterte artikkler
 • hender-jord15

  Kristi åpenbaringsdag – Jesus som tolvåring i tempelet

  Luk 2,40–52 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hver…
 • blomst1

  Nyttårsaften

  Joh. 14,27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. …
 • 7sans

  7.sans

  I ferien er det kanskje nettopp 7.sansen som legges på hylla. Det var i hvert fall det vi …
Last flere av Helge Skaaheim
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i åpenbaringstiden.

Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like v…