Hjem Søndagskommentar 3. søndag i advent

3. søndag i advent

12 min lest
0
0
388

Luk 3,7-9Illustrasjon 3 advent 1291569853

 I store mengder drog folk ut til Johannes for å bli døpt av ham, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom?   Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og kom ikke og si: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene.   Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.»

 

Johannes

Johannes er Jesu slektning, ca ½ år eldre enn Jesus. Engelen sier til hans far, presten Sakarja, at Johannes skal være fylt av Guds Ånd fra mors liv av! Guttungen må fra første stund hatt en dragning mot Gud.  (Av at Sakarja var prest i Abias vaktskifte(okt) kan vi sannsynligvis slutte at Johannes er født i Juni (St.Hans) og Jesus rundt vår julefeiring). Det som setter Johannes i en særstilling er at han er «forløperen», «Han skal gå i forveien for Herren(!), og ha samme ånd og kraft som Elia». Blant folket var det ulike forstillinger om disse lovede endetidsskikkelsene, profeten, Elia osv? Vi husker Jesus spørsmål, hvem sier folket at jeg er? Jesus sier om Johannes, «ingen profet større enn han, født av kvinner, han var den Elia som skulle komme». Men hvem er da Jesus? Herren?

Det er knapt noen så merkverdig skikkelse i NT som Johannes, med sitt ensomme ødemarksliv, og sitt spesielle kosthold, avholdsmann også. Men her i denne stillheten kommer, som hos GT`s profeter, Guds Ord til ham. Noen mener at det viktigste i livet er å lytte til Gud, så Johannes. Jeg tror de ytre omstendigheter har gjort Johannes lydhør, mottagelig. Og når først Guds Ord blir åpenbart, får alt en ny dimensjon, da fødes den holdning at du vet hvem som har makta, og hvem du skal stå til regnskap for, hvem som er din første tilhører, Gud. Det gjør noe med menneskefrykten. Vi vet at Johannes betalte en høy pris. Men dette er den profetiske tale, som ikke gjør kompromisser med tidens tanker og hva som lar seg høre. Her fødes smerten, for du ser hvordan folkets situasjon virkelig er, og du forstår deg på tiden. «Snart kommer han, som døper med ilden». Og Johannes bevares i ydmykhet, og i troskap mot den rollen han hadde fått, «jeg er ikke Messias, jeg er ikke verdig til å løse hans skorem».

Vekkelsen

Men denne ødemarksprofeten blir redskap til den største vekkelse som kanskje Israel har sett. Folk i mengder, fra Jerusalem, Judea og landet omkring dro ut til Johannes for å bli døpt i Jordan. Jesu disipler, de kom fra Galilea, har vært berørt av johannesvekkelsen, og flere har sannsynligvis vært Johannes` sine disipler først. Det må ha vært en enorm åndskraft med ham. Budskapet har vært enkelt, omvendelse, bot, renselse. Folket går gjennom en åndelig oppvåkning og en forberedelse til å møte «han som døper med ilden».  Vi må tro at et resultat av dette var også at profeten Malakias ord gikk i oppfyllelse, en forsoning og annerkjennelse mellom generasjonene. «Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene».

Det er til ettertanke at dette skjer i midt i «Guds paktsfolk». Så på «ville veier» kan det folket komme som leste fra loven, hadde sine bønnetimer, sine høytider og sine gudstjenester. En livsførsel som ikke er etter Guds vilje og gudsdyrkelse kan visst godt kombineres for folket, bare ikke for Gud. Her er det at profeten ødelegger harmonien, «ved om», «bær frukt», øksen ligger alt klar. Men vekkelse trenger ikke alltid stikke så dypt, ikke så dypt når også alle andre mener at dette er bra og viktig. Dette gjennomskuer Johannes, hos Matt er det fariseere og saddukere som utsettes fra hans nådeløse kritikk, for de kom også til Jordan, her hos Luk er det folk generelt. Omvendelsen må ikke være en del av en bølge, den må gå til hjertet. Og den må gå til hjerte, og bære frukt, om en aldri så mye er Abrahams barn.

For det er det neste som Johannes utfordrer til, omvendelsen må bære frukt, og det han viser til er ganske så konkret, dele med sin fattige bror, slutte med bestikkelser og korrupsjon, løgn, trusler, hor.

Jesus og vekkelsen

Hvor nær sto Jesus denne vekkelsen? Kom ikke Jesus med noe annet? Jo, på sett og vis, og samtidig sto han den meget nær, og som ovenfor nevnt anerkjenner han Johannes. Også Jesu forkynnelse kan oppsummeres slik: «Vend om, for himmelriket er kommet nær». Apostelen Johannes sier det slik: «Dette er budskapet vi har fra ham(Jesus), Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har samfunn med ham men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus hans Sønns blod renser oss for all synd»

Så samfunnet med Gud/Jesus sitter ikke hva vi sier, men hvor vi lever våre liv. Dette er omvendelsens kjerne, si sannheten om vårt liv, si det som det er, bekjenne vår synd. Budskapet som kommer fra Johannes og Jesus kan ikke kompromisse med det, for det er i lyset Gud er. Så der hvor Guds rike berører vår verden, MÅ det lyde et «vend om».

Mer enn Johannes

Men selv om Johannes var kompromissløs med budskapet om omvendelse, og selv om han tegnet loven med ildskrift og store bokstaver, så kunne han ikke skrive den i hjertene, så kunne han ikke skape barnets tillit til Gud. Det kan bare han som kom med nåden og sannheten, bare evangeliet, bare Ånden, ilden kan det. Derfor sier Jesus, den minste i Guds rike er større enn ham. Så husker vi Luthers ord, «når vår herre Jesus Kristus sier at vi skal gjøre bot, så mener han at hele vår liv skal være en bot». Slik taler Gudsbarnet, det vet at Gud har alltid rett, så jeg kan ikke annet enn alltid å gi Ham rett.

 

Regionleder for region Agder av Normisjon

 • Jesus Taler

  3. søndag i treeningstiden

  Markus  10.13 -16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene…
 • Jesus i Tempelet

  Kristi åpenbaringsdag

  Luk 2,40-52 «Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ha…
 • Illustrasjon Hanna og Simeon i Templet

  Romjuls søndag

  Luk 2,36-38 Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. …
Last flere relaterte artikkler
 • im003697

  11. Søndag i treenighetstiden.

  Matt 23,37-39 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sen…
 • 033

  10. Søndag i treenighetstiden

  Luk 5,27-32 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tol…
 • pa-fjellet

  Kristi forklarelsesdag

    Matt 17,1-9 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes …
Last flere av Arne Inge Vaalandsmyr
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i treeningstiden

Markus  10.13 -16: De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene…