Veiviser for deg S5

Hvorfor er det sult og nød, forurensning, hat, ukjærlighet, angst, umoral, ødelagte hjem, selvmord, krig og død? Jo, fordi mennesket gjorde opprør mot Gud. De ville ikke lyde Gud, men ville selv være som Gud. Dermed kom synden inn i verden.

Mennesket er en synder og kan derfor ikke frelse seg selv

«Hvis Gud er kjærlighet, hvorfor kan han ikke da gjøre slutt på alt det onde i verden?» – slik spør mange.

Problemet er at ROTEN til alt det onde finnes i vårt eget sinn, i vår egen natur, i vårt «hjerte»: «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent,» (Matt. 15,19-20).

Vårt «hjerte» er som en åndelig forurensningskilde.

Også mennesker kan gjøre mye godt. Tenk på Nansen, Schweitzer og Mor Teresa. Men også disse faller igjennom, målt med Guds absolutte fullkommenhets målestokk.

«For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle;» (Jak. 2,10).

Sett at du skulle hoppe over en svær bre-sprekk. Den var 7 meter bred og 30 meter dyp. Ville du ikke falle ned like fullt om du hoppet 3 eller 6 meter? Ja, om det bare manglet én centimeter på å komme over, ville du være fortapt!

Når Jesus skal samle Guds vilje i en sum sier han: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Du skal elske din neste som deg selv,» (Mark. 12,30.) Dette er de største bud!

Men hvem av oss kan med hånden på hjertet si at alt det har vi gjort: Ingen! Men da har vi alle gjort oss skyldig i den største synd. – For det å bryte de to største bud må jo være det verste vi kan gjøre!

Derfor blir Bibelens konklusjon:

Du er nå på side 5 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>