Hva vil han?

Hva vil han?Skaaheim Helge Gud vil noe, han vil noe for alle mennesker, han vil noe med ditt liv,

men hva?

 

Gamle dager
Herren alltid har vært til. Noen vil påstå at han er svært gammel. Eldre folk har en tendens til å se tilbake på «gode gamle dager». Sånn er det med Herren også. Han vil at ting skal bli som det var i «gode gamle dager». Alt han har gjort, gjør og kommer til å gjøre har dette målet. Ting skal bli som før. Spesielt gjelder det forholdet mellom alle mennesker og han selv. Mellom deg og ham.

Besøk
Kanskje du har sett et gammelt famlet bilde av Jesus som står foran en dør med løftet hånd. Under bildet står det et skriftsted: «Se, han står for døren og banker». Se for deg at du sitter hjemme og slapper av. Akkurat da banker det på utgangsdøra. Det er ikke alltid det passer å få besøk. Noen ganger bryter det inn i planer du har lagt. Spesielt når du ikke har noen planer utenom det at du bare ønsker å ta det med ro og ikke har behov for noen forstyrrelser. Da er det vi tenker: «Hva er han vil nå, da?!»

Han vil noe
Jesus oppleves noen ganger som en forstyrrelse. Grunnen er at han er en type som du er nødt til å ta stilling til når han kommer på besøk. Han gjør noe med folks liv. Det kan du lese om på jesusnet.no. Han kommer ikke på besøk for å selge noe, eller bare for å si «hei» og så gå igjen. Han vil noe, når han kommer! Og det han vil er å opprette et dypt gjensidig forhold. Ikke bare et vennskapsforhold, men noe mer! Men det skal jeg komme tilbake til.

Ryddesjau
Hvis du leser om alle de gangene Jesus møter forskjellige mennesker, så vil du oppdage at han har ett mål med alt han gjør. Målet er å rydde av veien de tingene som hindrer dem i å ha fellesskap med ham. Noen ganger dreier det seg om at de er avhengige av penger, suksess og karriere (den rike unge mannen i Luk 18,18-23; Sakkeus i Luk 19,1-10). Eller de trenger å se bort fra seg selv og sin egen nød, sykdom og tragedier for å kunne løfte blikket (Bartimeus i Luk 18,35-43; den lamme; de spedalske). Eller de hadde uoppgjorte synder som bandt dem, selv om de prøvde å skjule dem både for seg selv og andre (kvinnen ved brønnen i Joh 4,1-29; Peter; kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd i Joh 8,1-11).

Sammen
Disse og flere ting ryddet Jesus av veien, eller satte fingeren på, med ett mål: å opprette en dyp relasjon som kunne sette folk fri! Ikke alle responderte positivt på invitasjonen til fellesskap, som dere vil kunne se dersom dere slår opp og leser. Noen ble satt fri, mens andre opplevde dette forstyrrende i sin vante rytme og måte å tenke om seg selv og Gud på.

Livet snudd opp ned
De som slapp Jesus til, fikk livet sitt snudd opp ned. Nå er forandring vanskelig for alle oss mennesker. Å skulle få livet snudd opp ned, høres nærmest som en skrekkfilm der vi er offeret! Men det gammelnorske ordet frelse betyr å bli satt fri. Jesus setter ingen i fengsel, men er nettopp den som kritiserer de som fanger mennesker i en form for gudsdyrkelse som gjør det umulig å komme nær Herren. En ytre form for Gudsdyrkelse viser ikke hvem Gud er!

Hjertet ditt
For Gud ser til hjertene, sier Jesus. Han ser at alle trenger å bli satt fri. Alle trenger å bli rene. Alle trenger oppreisning og tilgivelse (Rom 3,23). Alle trenger et nytt liv, stadig nye sjanser og ikke minst tro på at det grepet døden har på mennesker kan bli kastet av oss!

Giveren
Et ord som hører sammen med uttrykket «jeg vil», når det blir lagt i Jesu munn, er ordet «gi». Jesus på korsetI forholdet som Jesus ønsker å opprette er det Jesus som er giveren. Han gir tilgivelse. Han gir frihet fra skyld og skam. Han gir seg selv, Jesus på korset, for hele verden. Vi er mottakerne i forholdet! Derfor står det: «Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.» (Joh 1,12) Så står det ikke mer. For det å tro, betyr å ta imot. Når han som kommer for å gi, til og med gi seg selv, har vi bare å ta imot. Når vi tar imot, er vi barn og har en Far!

Fast følge
Det siste disiplene hørte før Jesus ble tatt opp til himmelen, var: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,20) Ikke tale om at Jesus går glipp av fellesskapet selv om han er ute av syne for øye. «Jeg er her!» «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn!» Toveiskommunikasjonen skal være åpen! Jeg hører og svarer! Jeg lytter og leder! Jeg føler og trøster! Den Hellige Ånd kommer og er nær. Gud er nær på en måte som mennesker før Kristus bare kunne drømme om.

Tur med Herren i Edens hage
Men en dag skal alt bli som i «gode gamle dager». I fortellingen om Edens hage står det at Gud vandret i hagen i den svale kveldsbrisen. Kunne du tenke deg kveldinga? Jeg gleder meg til det. Har så mye å snakke med han om! Jeg vet at han kan tenke seg en gå tur med deg. Han lengter etter det. Det er ingen som har ofret så mye som han har, for en gåtur med deg på den nye jorden.

Full festJesus oppstår
Han ønsker ikke bare at fellesskapet med deg skal gjelde for dette livet. Han har større drømmer. Han vil være sammen med deg for alltid. Uten noen form for hindringer. Et fellesskap uten hemmeligheter. Der rammene er fullkomne. I paradis! På en ny himmel og en ny jord (Åp 21). Det forholdet han ønsker med deg, og som han har ofret så mye for å få med deg, kan bare sammenlignes med en ting: det er som når en mor eller far lengter etter et barn som er savnet! Det er nok derfor det også står i Bibelen at det er full fest i himmelen hver gang «en synder vender om».

Slipp ham inn
Hva vil Jesus? Han vil inn… så du kan bli og forbli fri i all evighet! Bank, bank!

Les historien i Luk 15,11-24.

Helge Skaaheim