Veiviser for deg S3

Det evige liv kan vi bare ta imot som en gave

De fleste mennesker som tror at det finnes en Gud og en himmel der vi skal leve evig, mener at inngangsbilletten dit må være å leve et anstendig liv. «Jeg gjør så godt jeg kan, hva mer kan Gud forlange,» er det mange som sier. Og i mang en begravelse er det blitt sagt: «Han var et godt menneske, så det gikk nok godt for ham til slutt.»

Men Bibelen slår ettertrykkelig fast:

«Guds nådes gave er evig liv,» (Rom. 6,23).

Nåde heter på latin «gratia» – som betyr gratis. Med andre ord: Det evige liv er en gratis gave fra Gud.

Vi fortjener det ikke, og kan heller ikke gjøre oss fortjent til det

Over alt i livet ellers er vi vant til å tenke: «Skal jeg oppnå noe, må jeg arbeide for det».

Det er menneskelig å ville gi gjenytelse for en gave, slik at vi unngår å komme i takknemlighetsgjeld.

Men Guds Ord sier klart: Enten må vi motta det evige liv gratis – eller så mottar vi det ikke i det hele tatt. Noen tredje mulighet finnes ikke. Guds standard for å oppnå evig liv er nemlig absolutt fullkommenhet! Derfor vil alle selvpresterte forsøk på å oppnå evig liv, falle fullstendig igjennom. «Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg,» (Ef. 2,8-9.)

At det må være slik, forstår vi bedre når vi ser hva Bibelen lærer oss om mennesker:

Du er nå på side 3 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>