Ekteskapet er vår viktigste kampsak

<<Tilbake..>>


Den foreslåtte nøytrale ekteskapsloven er kanskje dagens viktigste kampsak for kristne og alle andre som vil bevare ekteskapet, samlivet mellom mann og kvinne, slik vi alltid har definert ekteskapet.

 

(16.10.2007)

Det var en av landets mest profilerte forkjempere i kampen mot den nye ekteskapsloven, en såkalt kjønnsnøytal lov, Øivind Benestad, som sa dette i et direktesendt intervju med Rolf I. Ruud på TV Visjon Norge nylig.
– Å definere partnerskap, et slags ekteskap mellom to av samme kjønn, strider både mot den biologiske virkelighet, kultur og historie, årtuseners erfaring og ikke minst mot Bibelen, Guds eget ord.

Benestad hevdet at den foreslåtte nye ekteskapsloven er på direkte kollisjonskurs med Guds ord og Guds natur. En stor del av stortingsrepresentantene har ikke analysert følgene av sine egne forslag i denne saken, noe som er helt uvanlig. Det synes som man bare har latt seg lede av de sterke pressgruppene som mener at dagens lov er diskriminerende og at man skal ha alt likt.

«Barn vil kunne få problemer med å forholde seg til to av samme kjønn, man kan miste noe av egen identitet.»

Konsekvenser?
– Man har heller ikke diskutert mulige konsekvenser, f.eks. de overfor barn og unge. Mor-barn-relasjonen er ikke identisk med noe enkjønnet samliv. Og barn vil kunne få problemer med å forholde seg til to av samme kjønn, man kan miste noe av egen identitet, advarte Benestad, som i tiden fremover vil kjempe med nebb og klør for at det skapes et tverrpolitisk krav om at de nye lovene må utredes før Karita Bekkemellem og hennes departement får trumfet igjennom en lov i ekspressfart.
– En konsekvens kan bli at den nye loven kan føre at det skal bli lov å ha ekteskap med både tre og fire av hvert kjønn.

Nettside
Benestad har laget en egen nettside, jatilekteskapet.no, med egne bønnemanulaer for menigheter og enkeltpersoner. Han oppfodrer spesielt alle kristne til å delta i bønn.
– Dette er en viktig åndskamp som vi ikke har råd til å tape, ikke minst med tanke på mor-far-barn-relasjonen. Man vil be om at Guds sannhet, visdom og kjærlighet skal få større plass blant oss, slik at våre politikere kan gi oss gode og fremtidsrettede lover, sier Benestad.

Vi har liten tid på oss, ettersom Stortinget allerede til våren skal behandle forslaget fra regjeringen om en kjønnsnøytral ekteskapslov.

 

Arne Eide