Misjon

<<Tilbake..

«Det er saligere å gi enn å få.»Navratilova hjelper Bryan

Jeg titter ofte i en liten bok jeg har, «Livets lille instruksjonsbok». Den rommer en rekke gode sitater og utsagn. Ett av disse utsagnene er: «Vi holder oss i live med det vi skaffer oss — vi skaper et liv med det vi gir.» 

En ung kvinne fra Sentral-Asia har skrevet dette diktet på sitt folks vegne: