Jeg er oppstandelsen og livet

<<Tilbake..>>

 

Jeg er oppstandelsen og livet «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» (Joh 11,25-26)
Hva da med døden?

 

Jesus sier noe ganske kraftig om seg selv. Jeg skjønner godt at de som hørte, hadde store problemer med å fatte det. For hva med døden? Er ikke den et av de store uhyrene som ligger og slumrer og en dag kommer til oss alle? Er ikke døden noe av det vi kan være helt enige om – og helt sikre på?

Dette bibelavsnittet er hentet fra når Jesus møter to søstre som heter Maria og Marta. De har nettopp mista bror sin, Lasarus. Han er død. De sørger på tredje dagen. Livet er gått i stå. Sorgreaksjonen er voldsom. I tillegg hadde de vært i kontakt med Jesus og bedt ham komme. Men han utsatte hele besøket! Så kommer han. Han gråter sammen med dem. Se vers 35 (det er forresten det korteste verset i Bibelen)!

Måten Jesus snakker på, står likevel i sterk kontrast til det de nettopp har opplevd. Døden kom jo, og han sier at han er oppstandelsen og livet. Og Lasarus har ligget inne i grava og det er ikke akkurat noe innbydende å se inn i den. Og Jesus sier: «[…] den som tror på meg, skal leve om han enn dør.» Merkelig?!

Alle skal dø
Når vi leser videre, leser vi om at Lasarus ble ropt ut av graven. Det måtte være et både skremmende og ganske fantastisk øyeblikk! Men Lasarus måtte uansett dø igjen. Og der er Bibelen krytallklar: Vi skal alle dø! Noen prøver å utsette døden. Andre prøver å innhente den. Det er fortalt at de gamle munkene hadde en hilsen som var slik: «Memento mori!» (Husk, du skal dø!) Jeg ville kanskje oppleve det ganske deprimerende, men det er en realistisk innstilling. Derfor kom ikke Jesus til Marta og Maria uten å ta del i sorgen. Kjenner du på sorg, så er det helt naturlig. Det er farlig å fortrenge døden og det den fører med seg.

To måter å dø på
Likevel setter Jesus et skille i måten å dø på. Da tenker han ikke på om du dør med smerter eller ei, om den kommer som en brå slutt eller en befrielse av smerter. Jesus snakker om det forholdet mennesker har til han. Ingen av oss kan beseire døden, men Jesus gjorde det. Dette bibelavsnittet må leses med tanke på at Jesus er verdens Frelser. Bibelen sier at Jesus kom for å gjøre en slutt på døden. Slå opp dette flotte bibelverset: 2 Tim 1,10. Jesus tok ikke bort døden for kroppen vår, men han gir oss tro på at han beseira døden. Beviset er at Han stod opp i fra de døde. Døden kunne ikke holde på Jesus. Michael Green har gitt tittel til ei bok: Dagen da døden døde om Jesu oppstandelse. Tror du på Jesus, har du et levende håp. Da dør du ikke, selv om du dør.

Håp midt i en håpløs situasjon
Jesus gir ikke urealistiske forventninger, men han hjelper oss til å ha et håp når alt håp er ute. Når alt er som mest håpløst, så står Jesus der. Rett framfor deg. Han vil inn i livet ditt. Alt kan rase både rundt deg og i deg, men du er trygg. Marta og Maria fant ut at det Jesus sa, stemte. Det vil du også finne ut av når du tror på ham.

Arvid Hunemo