Pinseaften

<<Tilbake..>>

 

Pinseaften.


Joh 7:37-39

  37 Men på den siste, den store dag i høytiden, stod  Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!
38 Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
39 Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.

Pinsens evangelium er dette: Gratis, av nåde, uten å ha fortjent det på noen måte får vi komme til Jesus for å få alt det vi trenger for å leve et rikt, trygt og meningsfylt liv. Jesus er vår utømmelige kilde, han er den som gir av sin overflod. Til hvem? Til den som trenger Ham, til den som tørster, til den som ikke har kilden med det levende vann i seg selv!
Det finnes altså bare en forutsetning for å få Den hellige Ånd, som det her er snakk om, og det er å vite med seg selv at den må Jesus gi meg i min fattigdom og maktesløshet.
Jesus siterer her noe som ligner på ordene fra profeten Jesaja: ”Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger , uten betaling vin og melk!” (Jes 55,1-2)

Det er merkelig hvordan vi ofte snur dette på hodet. Vi skal liksom gjøre oss fortjent til et rikt åndelig liv, til å få nådens gaver, til å bli fylt av Ånden. Og så er det altså stikk motsatt.
Til skrøpelige kristne som kjenner seg tomme og uverdige lyder Jesu ord til oppmuntring og trøst: Nettopp fra deres hjerter, sier han, skal det rinne strømmer av levende vann. Dersom dere altså vil tro på meg, og ikke på dere selv; dersom dere vil komme til meg for å få det dere mangler.

Det er derfor det heter nådegaver, når vi taler om åndelig utrustning til tjeneste. Det er derfor pinsen er det gode budskap for alle som kjenner på sin egen utilstrekkelighet som disippel og etterfølger av Jesus. Gud har mer å gi! Mulighetene er større enn vi tillater oss å tro! For Jesus er her, levende til stede i sin menighet for å gi av seg selv, om og om igjen, om du bare ville vende deg til ham som sier: KOM!
Av Anne-Margrete Saugstad.

Hun er lektor ved Høgskolen
i Staffeldtsdate.