Når gud blir avvist

<<Tilbake..>>

 

Når Gud blir avvist

Jesus rir inn i Jerusalem. Fra eselryggen, med utsikt til over byen, begynner Jesus å gråte.

Han ser i et glimt inn i fremtiden og hva som kommer til å skje med Jerusalem. Det synet er så ille at tårene renner. Slik forteller Lukas det: «Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.» (Luk 19,41-42)

I de ca. tre årene Jesus forkynte og helbredet, var han flere ganger i hovedstaden Jerusalem. Mange ganger og på mange måter forsøkte han å få innbyggere og byens ledere til å forstå at han var den Frelserkongen og Fredskongen de ventet på.

Men Jesus passet ikke inn i deres forestillinger og forventninger, derfor fikk de ham korsfestet. De var selvforskyldt blinde for sitt eget dype behov: Tilgivelse og fred med Gud. De gjorde seg skyldig i den groveste synd, de avviste Gud.

Det resulterte i at Gud tok tilbake sin beskyttelse. 70 år etter skjer det som Jesus ser. «Det skal komme dager da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» (Luk 19,43-44)

Kjære leser, til slutt en spesiell hilsen til deg fra Jesus: «Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» (Jes 55,6)
Jesus er deg nær nå, mens du leser dette løftet. Benytt denne anledningen!

 

 

Rolf Ingvar Ruud