Misjon

 <<Tilbake..

«DET ER SALIGERE Å GI ENN Å FÅ.»; Les mer

 Jeg titter ofte i en liten bok jeg har, «Livets lille instruksjonsbok». Den rommer en rekke gode sitater og utsagn. Ett av disse utsagnene er: «Vi holder oss i live med det vi skaffer oss — vi skaper et liv med det vi gir.»

 

ET ROM UTEN VINDU; Les mer

Et rom uten vindu En ung kvinne fra Sentral-Asia har skrevet dette diktet på sitt folks vegne: