Veiviser for deg S11

Si nei til synden

Å komme til Jesus kaller Bibelen for å vende om. Da får vi syndenes forlatelse. Men syndenes forlatelse er ikke syndenes tillatelse. En kan ikke fortsette å leve i strid med Guds vilje slik en gjorde før. Også en kristen faller i synd, men en kan ikke fortsette å leve i synd. «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett,» (1.Joh. 1,9).

Si ja til Jesus som Frelser og Herre

Å komme til Jesus for å motta hans frelse, evig liv, innebærer også å følge ham som Herre gjennom det livet vi skal leve her.

Han er Herre – og han vil også være Herre i våre liv. Han vil at vi skal gjøre hans vilje der han leder oss. Det kan kanskje virke skremmende. Men det er trygt og godt. Han har oversikten, han vil det som er best for oss.

«Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp,» (Jer.29,11).

Vær ikke redd for om du vil klare å leve som en kristen. Han vil selv gå med og gi både vilje og kraft til å vitne om ham og virke for ham.

«Se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende,» (Matt. 28,20).

«Dere skal få kraft,» (Apg. 1,8).

Du er nå på side 11 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>