Hjem Søndagskommentar Maria budskapsdag

Maria budskapsdag

7 min lest
0
0
221

hender-jord18Luk 1, 26-38  

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria.  Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»  Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.  Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»  Engelen svarte:
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned.  For ingen ting er umulig for Gud.»  Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

 

 

I Lukasevangeliets første kapittel kan vi lese om to svangerskap. Sakarja får mens han gjør tjeneste som prest vite at hans bønner er blitt hørt, og at hans kone Elisabet skal få en sønn. Vår tekst forteller om Maria, som får overraskende englebesøk. Begge blir de overrasket, men reagerer likevel nokså ulikt.

«Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Slik åpner engelen samtalen med Maria, og engelens hilsen innebærer at hun nå er en person som er gjenstand for Guds helt spesielle omsorg og vern. Aldri er noen engel blitt sendt med større bud enn det som er båret fram her. Engelens beskrivelse av barnet viser at det er løftenes Messias hun skal bære fram. Det er den Messias som skal komme for å opprette et evig kongedømme, og som i tråd med profetier i Det gamle testamente skal på underfullt vis blir født av en jomfru.

Lukas forteller at Maria er en jomfru, lovet bort til Josef. En slik forlovelse var etter israelitisk rett likeverdig med ekteskapsinngåelse. Juridisk var et forlovet par som mann og kone. Men det ekteskapelige samliv begynte først ved bryllupet, om lag et år etter forlovelsen.

Maria viser tillit til engelen, selv om hun noe forundret må spørre «Hvordan skal dette gå til?» Hun aksepterte at dette ville bli sant, men kunne ikke forstå hvordan det skulle gjøres virkelig. Engelens svar viser at Guds skapende Ånd vil utføre et under, idet Åndens kraft skal komme over henne.

Mens Sakarja viste vantro da han fikk sin beskjed, ber Maria helt enkelt om mer informasjon. Altså et spørsmål i tro. For å styrke hennes tro ytterligere, fortalte engelen henne om sin slektning Elisabet. I motsetning til Sakarja, hadde Maria ikke bedt om noe tegn, men nå fikk hun et likevel.

Maria ble ikke tvunget til å godta det som ble sagt henne, for det var ingen befaling. Men Maria understreket sin lydighet ved å slå fast: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.»

Jesus er Guds sønn fra evighet. Ikke fordi hans unnfangelse er enestående. Det er ikke mennesket Jesus som ble Guds sønn, men Guds sønn ble menneske.

Maria er et stående forbilde i det å stille sitt liv til Guds disposisjon.

Last flere relaterte artikkler
 • bibel14

  3. søndag i fastetiden

  Luk 11, 14-28 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begyn…
 • Tilgitt

  10. søndag i treenighetstiden

    Efes 4, 29-32 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er …
 • Planke, flis i øyet

  9. søndag i treenighetstiden

  Lukas 6, 36-42 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikk…
Last flere av Inge Morten Paulsen
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i åpenbaringstiden.

Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like v…