Julaften

8 min lest
0
0
265

 

 

engel-og-hyrderLuk 2,1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
    Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
    Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
          
     «Ære være Gud i det høyeste,
          og fred på jorden
          blant mennesker Gud har glede i!»
 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»  Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

 

 

DEN STORE GLEDE

 

Jesu fødsel settes inn i en historisk ramme. Hans fødsel har ikke bare betydning for Israelsfolket, men for hele verden.  Denne fødsels fortelling fremhever Jesus som verdens sanne konge og frelser . Han blir født inn i verden til trange kår.  Uten den ytre prakt og makt som kjennetegner verdens konger.  Hans herlighet åpenbares ikke for de store og mektige men for de små og foraktede.  De mottar budskapet i tro, med tilhørende lovsang.  De forstår ikke alt, men mottar i tro det de blir fortalt.  Englebudskap med rot i virkeligheten!  Guds virkelighet som viser oss at vi trenger en frelser for å ha samfunn med Gud.

 

«I de dager» plasserer ikke dette budskapet hvor som helst, men i sentrum av verdens behov.  Herskere (Augustus og Kvirinius) blir gjort til redskaper i Guds hånd.  Det er ikke et eventyr som begynner «det var en gang», men Guds store redningsaksjon for en fortapt menneskeslekt.  Alt er styrt av de gammeltestamentlige profetier. Sted og omstendigheter er ikke tilfeldige, men slik profetordet har forutsagt.  «Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager». Mi.5,1.

«David var sønn av Isai, som tilhørte Efrat-slekten fra Betlehem i Juda». 1.Sam.17.12a.  Det var denne slekten Josef tilhørte og som nå 1000 år senere blir gjort til et nytt redskap i Guds hånd!  Som den førstefødte hadde Jesus også rett på sin far Davids trone.  Hans rike skulle imidlertid ikke være av denne verden, men et rike som skal bestå til evig tid. Et rike som skal romme alle tilgitte syndere!

 

Det var smått om plass til verdens frelser. Han ble sannsynligvis født i en mattro for foring av husdyr!  Svært ulikt en kongelig fødsel.  Men hans fødsel utløste Gudsrikets krefter.  Engler kom med godt budskap til fattige hyrder.  De blir gjenstand for et skue som må ha satt sitt preg på dem for resten av livet.  De igjen blir et eksempel for oss og mottar englebudskapet i tro. Så får de se og erfare at englene talte sant. De får formidle et budskap til Jesu mor og alle som hørte på.  Det når helt inn til Marias hjerte.  Julebudskap er hjertebudskap for fortapte sjeler.  Det utløser lovsang og tilbedelse i den oppriktige sitt hjerte. Gud oppfyller skriftene for at du og jeg skal få framtidig håp!

Pensjonist og forkynner

 • photo-02-07-2015-00-51-34

  2. søndag i fastetiden.

  1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…
 • be-deg-igjennom-fasten

  «Be deg igjennom Fasten» – Uke 2

  «Hva betyr bønn?» – Betraktning av Kristina Uttgård Har du noen gang opp…
 • mann-ber1

  Kan jeg bli gud?

  Kan jeg bli gud? Jeg føler meg ofte guddommelig når jeg står opp. Eneste jeg drikker er he…
Last flere relaterte artikkler
 • 20150607_0163

  20. Søndag i teenighetstiden

    Joh 11,1-5 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen d…
 • mann-ber1

  19. Søndag i treenighetstiden

  Luk 20,45-21,4 Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene:  «Ta dere i vare for …
 • hvitsten1

  2. søndag i påsketiden.

  Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gi…
Last flere av Egil Karlsen
 • photo-02-07-2015-00-51-34

  2. søndag i fastetiden.

  1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…
 • something-1-of-1

  1. søndag i fastetiden

  Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han …
 • 29102010476

  Fastelavenssøndag

  Joh 12,20-33    Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. …
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

2. søndag i fastetiden.

1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…