Hjem Søndagskommentar Mikkelsmesse

Mikkelsmesse

6 min lest
0
0
340

1 Joh 1,47-51Nataniel ved treet

Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

 

Bilde fra: http://www.godt.no/
Bilde fra: http://www.godt.no/

Mikkelsmesse er for mange et ukjent fenomen. Flere kjenner feiringen “Høsttakkefest”. Mikkelsmesse er utgangspunktet for høsttakkefest og var en svært populær fest helt fra 400-tallet. Her er engelen Mikael som markeres. Høsttakkefest er også kalt “Englenes dag” av nettopp denne grunn. Men vi takker Gud for alt han gir av grøde og annet vi trenger for å leve. En overskrift for Høsttakkefesten, kan være: “All god gave kommer ovenfra”. Denne markeringen er tradisjonelt lagt til 29.september, eller til nærmeste søndag.

 

I teksten for denne dagen får vi servert en ordveksling mellom Jesus og Natanael ved deres aller første møte. Det lille vi kan slutte oss til om Natanael, er at han sannsynligvis var opptatt av skriften. Av den grunn var han en som kunne sitte under et fikentre som man ofte gjorde på den tiden, for å grunne på Guds ord. Før møtet med Jesus hadde vennen Filip kommet og forstyrret Natanael for å fortelle om Jesus. Og Filip er nøye med å nevne Moses og profetene som Natanael er så opptatt av, for å vekke hans interesse. “Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.”

 

Natanael er ikke overbevist, men blir med for å se Jesus. Det er ikke lett å si klart hvorfor Jesus karakteriserer Natanael som en “sann isralitt” og “en som er uten svik”. Ingen av oss kan vel egentlig si at vi er uten svik. Men reaksjonen til Natanael kan tyde på at han kan ha bestemt seg for å bli nettopp dette under et fikentre, og bedt til Gud og lovet han at han skulle bli en sann isralitt og en mann uten svik rett før han kom for å møte Jesus. Og Jesus bekrefter at han så Natanael sitte der under treet, og kanskje hørt hans bønn. Natanel bøyer seg for Jesus og kaller han både “Guds Sønn” og “Israels konge”.

 

Det er stort når Gud hører våre bønner, vår nød og våre løfter. Men troen vår må ikke basere seg på hvor vidt vi får oppfylt våre behov her og nå. Eller om vi opplever under eller ikke. Det er større ting i vente som troen retter seg mot. Jesus sier:

 

“Dere skal se himlen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.”
For en jøde som Natanel som kjente sin Bibel, forstod han umiddelbart henvisningen. Jakob opplevde himlen åpnet over en stige som engler steg opp og ned på. Jesus plasserer seg selv der stigen er i fortellingen om Jakob. Dermed har Jesus i starten av sitt virke, slått fast at ved han er himlen åpen, og dem som vil dit må komme til ham som er veien, sannheten og livet (Joh 14,6).

Last flere relaterte artikkler
Last flere av Helge Skaaheim
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i åpenbaringstiden.

Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like v…