Hjem Søndagskommentar 12. søndag i treenighetstiden

12. søndag i treenighetstiden

6 min lest
0
0
311

 

Joh 4,27-30Illustrasjon Samaritanske kvinne 1326717023

I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville eller hvorfor han snakket med henne.  Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk:  «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»  Da dro de ut av byen og kom til ham.

Joh 4,39-43

Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.»  Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager.  Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord,  og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»  Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea.

 

Disiplene undrer seg over at han snakker offentlig med en kvinne. I tillegg er det ikke mindre underlig at hun er samaritansk. Men Jesus var ikke fanget av samtidens kultur og religiøse skikker.  Han var en del av den kulturen, uten at den fikk sette de avgjørende grensene.  Han så menneskene og deres egenverdi.

Jesus var trøtt etter vandringen (sant menneske), men likevel er oppmerksomheten knyttet til et enkelt menneske som han får lede til frelse. Han tar henne på alvor i den situasjon hun er i, bryter hennes religiøse begrensninger og får gitt henne del i frelsesbudskapet.

Det blir så stort for henne at vannkrukken blir stående, og så går hun videre med «det levende vannet».  Vitnetjenesten ble plutselig viktigere en det hun egentlig var kommet til brønnen for. Hun har grepet det vesentlige i all evangelisering: Å peke på Jesus og det han har sagt og gjort.  Hoved fokuset er ikke hvem hun er, men hvem Jesus er. Da tåles det godt at hun bruker utrykket «kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort». Jesus har fått ryddet av veien både synd og religiøsitet som hindret henne i å få del i frelsen. Slikt blir det mektige vitnesbyrd ut av! Den av folket som ingen hadde respekt for, er nå plutselig blitt en evangelist som de lytter til. En utrustet misjonskvinne!

Å lede til Jesus er alltid å lede mennesker inn i Guds ord. Ordet taler sant om hvem du og jeg er, hvem Gud er og hvem Jesus er. Den Hellige Ånd bruker Ordet til å nettopp dette, slik Jesus selv sier det i Joh 16,14 «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere».

Teksten lærer oss en viktig lekse i forhold til all misjonsgjerningen. Det er ikke du og jeg som er i sentrum.  Men vi får bringe dem til Jesus!  Vi får gå i lag med Paulus i hans vitnesbyrd i Rom 1,16-17 «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro».

 • photo-02-07-2015-00-51-34

  2. søndag i fastetiden.

  1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…
 • be-deg-igjennom-fasten

  «Be deg igjennom Fasten» – Uke 2

  «Hva betyr bønn?» – Betraktning av Kristina Uttgård Har du noen gang opp…
 • mann-ber1

  Kan jeg bli gud?

  Kan jeg bli gud? Jeg føler meg ofte guddommelig når jeg står opp. Eneste jeg drikker er he…
Last flere relaterte artikkler
 • 20150607_0163

  20. Søndag i teenighetstiden

    Joh 11,1-5 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen d…
 • mann-ber1

  19. Søndag i treenighetstiden

  Luk 20,45-21,4 Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene:  «Ta dere i vare for …
 • hvitsten1

  2. søndag i påsketiden.

  Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gi…
Last flere av Egil Karlsen
 • photo-02-07-2015-00-51-34

  2. søndag i fastetiden.

  1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…
 • something-1-of-1

  1. søndag i fastetiden

  Matt 16,21-23 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han …
 • 29102010476

  Fastelavenssøndag

  Joh 12,20-33    Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. …
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

2. søndag i fastetiden.

1 Mos 3,8-15 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveld…