2. Pinsedag

6 min lest
0
0
330

Joh 7,37-39running-water-698201_640

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke!  Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.»  Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

 

Har du vært på fjelltur, svettet deg opp bakkene, blitt skikkelig tørst, funnet en fjellbekk, slukket tørsten og kjent hvordan du ble fornyet til fortsatt vandring. Uten livgivende vann er det ikke sikkert du hadde kommet frem!

 

Men hvordan er det med den åndelige tørst?  Mennesket søker ikke av seg selv den rette kilde for å slukke tørsten. Bibelen forteller oss i Rom 3,11 «Det finnes ikke én som forstår, ikke én som søker Gud».  Kilden til å slukke den åndelig tørst finner vi ikke selv.  Det er Gud som må søke oss.  Han kommer til oss gjennom sin Sønn, Jesus Kristus.  Det er ikke ofte du hører Jesus rope, men her gjør han det. Det trengs virkelig for vi er trege til å høre!

 

Jesus er deltager på løvhyttefesten. Han er vitne til hvordan profetien oppfylles. På hver av de syv dagene under løvhyttefesten fylte presten vann i et gullbeger fra Siloa-kilden i Kedron dalen utenfor Jerusalem. Han tømte vannet ut på den ene siden av alteret i templet, mens det bel blåst i trompeter og folket lovpriste Herren og sang fra Jes 12,3-5 «Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. 4 Den dagen skal dere si: Lovpris Herren, påkall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyd! 5 Syng for Herren, for han har gjort storverk, gjør dette kjent over hele jorden!»

 

Frelsens kilde er Jesus.  Det må ropes ut, forkynnes over hele verden. Peter og Johannes gjorde med stor frimodighet Apg 4,12 «Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» De lot seg ikke styre av hvordan det ble mottatt. Det viktige var at det ble gjort kjent.

 

Kvinnen ved brønnen fikk sin tørst slukket ved at Jesus gav henne det levende vann. Joh 4,14 «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.» Hun svarte ved å bringe vitnesbyrdet ut: Joh 4,29 «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»

 

Den Hellige Ånd er livgiveren ved at han gjør det som Jesus sa han skulle gjøre: Joh 16,13-15 «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

 

Den treenige Gud kommer til oss ved at Ånden åpenbarer Sønnens herlighet og Faderen blir æret.

 

Fortsatt god pinse!

 

Pensjonist og forkynner

Last flere relaterte artikkler
 • 20150607_0163

  20. Søndag i teenighetstiden

    Joh 11,1-5 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen d…
 • mann-ber1

  19. Søndag i treenighetstiden

  Luk 20,45-21,4 Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene:  «Ta dere i vare for …
 • hvitsten1

  2. søndag i påsketiden.

  Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gi…
Last flere av Egil Karlsen
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

3. søndag i åpenbaringstiden.

Joh 4,4-26 Han måtte reise gjennom Samaria, og der kom han til en by som het Sykar, like v…