Hjem Spørsmål og svar Spottet en av røverne Jesus på korset?

Spottet en av røverne Jesus på korset?

3 min lest
0
0
360

Spørsmål:
Altertavle - Jesus på korset

I Matt 27,44 står det at også røverne som var korsfestet sammen med Jesus, hånte ham på samme måte, men i Luk 23,39 står det noe helt annett. Hvorfor står det hos Matteus at begge røverne hånte ham. Etter det jeg alltid har hørt, spottet ikke den andre røveren Jesus, tvert imot. Men hos Matteus står det ikke sånn.

Anne

Svar:

Hei Anne!
Det er ikke rart du spør! Var det slik at begge røverne som ble korsfestet sammen med Jesus, spottet ham, slik Matteus forteller? Eller var det slik at en av dem tok Jesus i forsvar og fikk høre at han skulle få være med i paradis, slik Lukas forteller? Svaret er at Matteus og Lukas bygger på forskjellige vitner om det som skjedde. Det var flere til stede, og ikke alle fikk med seg det samme i det som ble sagt og gjort. Vitnene som Lukas brukte (Se Luk. 1,1-4!), fikk med seg det den ene røveren sa, mens vitnene som Matteus refererer til, ikke gjorde det. Sammenligner du de forskjellige beretningene i evangeliene om Jesu korsfestelse, vil du se at det varierer hva de forskjellige har med. Men hovedsaken i det som skjedde, er alle samstemt i.

Dette er ikke et problem når det gjelder troverdigheten i det som skjedde. Tvert imot, disse forskjellene styrker troverdigheten. Hadde alle hatt med det samme og hadde helt like fremstillinger, måtte det være avskrift. Og da ville vi bare hatt èn bevitnet beskrivelse av det som ble sagt og gjort ved Jesu korsfestelse. Nå har vi flere forskjellige, og nettopp dette viser hvor troverdig det er som fortelles om Jesu korsdød. Når Lukas forteller at den ene røveren ba Jesus om at han måte huske på ham, så skjedde det slik, selv om de andre ikke nevner det.
Vennlig hilsen
Anfin Skaaheim


Har du et spørsmål? Klikk her for å fylle ut skjemaet til svar-panelet