Hjem Søndagskommentar 19. Søndag i treenighetstiden

19. Søndag i treenighetstiden

5 min lest
0
0
69

mann-ber1Luk 20,45-21,4

Mens alt folket hørte på, sa han til disiplene:  «Ta dere i vare for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper og liker at folk hilser dem på torget. De elsker å sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper.  De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.»  Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten.  Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den,  og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre.  For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»

 

Her møter vi en som vurderer annerledes. Jesus setter alt i et annet perspektiv. Mennesket vil lett sette seg selv i sentrum. Vi har det synlige for øyet. Vi ønsker å imponere. Bli best så det synes!

Teksten i dag er en advarsel til Jesu disipler også i vår tid. Kanskje mer aktuell en noen gang.

 

Guds ord peker i en annen retning. Det er det vi ser på som vil prege oss. Hva er vårt øye opptatt av. Paulus gi oss en påminnelse om i hvilken retning vi skal se; 2 Kor 4,18 «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.» Det er snakk om noe som er utenfor oss selv. Jesu virkelighetsforståelse er annerledes. Han møter sine med å si i Mark 10,31 Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

 

Teksten i dag er et kall til omvendelse. Hjertets omvendelse, ikke en ytre staffasje som imponerer mennesker. Menneskelig religiøsitet er en snare som de skriftlærde var fanget i. Det ytre ble viktigere enn det indre liv.

 

Så gir dette tekstavsnittet et forbilde som peker ut over den fattige enken. Hun blir et bilde på ham som ga seg selv for oss og som kan skape det annerledes livet som teksten peker mot. Den erfaring hadde apostlene Paulus fått del og det gir han videre; Gal 2,20 «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.»

 

Teksten for denne søndagen er ikke en appell om å ta seg sammen. Den er ett kall om å la seg møte av ham som gir nytt liv, ikke bare ny væremåte.  Han som kan skape den innvendige forandring var kommet. Det så de skriftlærde ikke. De som var satt til å forvalte Herrens ord var selv forblindet i sin egen navlebeskuelse. Jes 43,19 «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.»

.

Jesus selv gav avkall på all rikdom for at vi skulle bli rike ham. Det er evangelium! Det kan skape forandring.

 • julekalender2017dag12

  Adventskalender 2017 – Dag 12

  Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…
 • 20171209_1842131

  3. Søndag i adventstiden

  Luk 3,7-18 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem…
 • julekalender2017dag11

  Adventskalender 2017 – Dag 11

  Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…
Last flere relaterte artikkler
 • 20150607_0163

  20. Søndag i teenighetstiden

    Joh 11,1-5 En mann som het Lasarus, var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen d…
 • hvitsten1

  2. søndag i påsketiden.

  Joh 21,1-14 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gi…
 • natur-vann6

  2. Påskedag

  Luk 24,13-35 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stad…
Last flere av Egil Karlsen
 • 20171209_1842131

  3. Søndag i adventstiden

  Luk 3,7-18 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem…
 • 20171203_2120361

  2. Søndag i adventstiden

  Luk 21,27-36 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men nå…
 • lys1

  1. Søndag i adventstiden

  Luk 4,16-22a Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn…
Last flere inn Søndagskommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se også

Adventskalender 2017 – Dag 12

Årets adventskalender i Jesusnett er en bønnekalender for hele familien, med en bibelhilse…