22. januar 2018

Tidligere Innlegg

Dagens ABC – 123 (3)

blomst101

Dagens ABC – 123: 1. Kongebok 2,3: «Hold Herren din Guds bud så du går på hans veier og holder hans forskrifter, bud, lover og påbud, slik det står skrevet i Moseloven. Da skal du vise klokskap i alt du gjør, hvor du enn vender deg.» Jesus har gitt oss et eksempel til etterfølgelse. Han har bedt oss om å …

2. søndag i påsketiden.

Illustrasjon Jesus oppstår

Joh.21,15-19. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg …

Hva er det å bli åndsdøpt?

Due

Spørsmål: Hei, Hva vil det si å være åndsdøpt? Kan man ha den hellige ånd uten å være «døpt i ånden»? Er dette en forutsetning for frelsen? Kristina  Svar: Hei Kristina! Først må vi ha klart for oss hva vi mener når vi taler om å bli døpt i Ånden. Uttrykket brukes i noen sammenhenger om en spesiell opplevelse en …

Siste sundag i kyrkjeåret

Illustrasjon Dommen 1321260565

Matt 25 31 – 46. 31  Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på trona i sin herlegdom. 32  Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjetar skil sauene frå geitene, 33  og setja sauene på si høgre side og geitene på si venstre. 34  Så skal kongen seia til dei på høgre …

Dagens ABC – 123 (1)

blomst81

Dagens ABC – 123: 1. mosebok 2,3: «Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. « Den gang jeg bygde eget hus, skjønte jeg hvorfor Gud har gitt oss en hviledag. For meg var det jobb fra 8 til 16, og deretter husbygging til …

Hva med de 144.000?

Jesus og etterfølgere

Spørsmål: Jeg mener det er snakk om to grupper mennesker i Bibelen. Den ene gruppen på 144000 som skal til himmelen og resten skal leve her på jorden. Hva mener dere? Vil gjerne at dere begrunner svaret med å bruke skriftsteder i Bibelen som beviser det dere mener … Mvh Margrethe Svar: Hei Margrethe! Dette handler om det som står …

2. søndag etter Kristi åpenbaring

Illustrasjon Jesu dåp 1308593323

Mark. 1,3- 11. Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene.  Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva.  Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og …

Allehelgensdag

Illustrasjon verdens lys

Matt 5,13-16 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. …

Påskegodt 17.04.2017

mandag17april

Paulus’ første brev til korinterne 15 Oppstandelsen Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere …

Se flere innlegg

Ukens Bibelvers

Hjelp oss

Hjelpe oss med å holde Jesusnett.com oppe!

 

Klikk på denne linken for mer informasjon

Annonse

Linker