Veiviser for deg S10

Hvordan kommer vi til Jesus?
Hvordan får vi del i det evige liv?

Bibelen lærer oss helt klart at det skjer ved å tro.

Tro er å komme til Jesus.

De fleste mennesker tror at det finnes en Gud. Det er flere som ber til Gud utenfor kirken enn innenfor.

Mange tror også at alt som står i Bibelen er sant.

Men det gir dem ikke del i det evige liv. «Også de onde ånder tror det – og skjelver,» (Jak. 2,19).

Nei, den frelsende tro er en tillit til Jesus som gjør at jeg kommer til ham med mine synder, med hele mitt liv – og stoler på at han er den eneste som kan frelse meg. Da får jeg del i det evige liv.

«Jeg er livets brød. (= Det brød som gir evig liv). Den som kommer til meg skal ikke hungre og den som tror på meg skal aldri tørste,» (Joh. 6,35).

Å tro er å komme.

Sett at du skal reise med tog til Oslo. Du går ned på stasjonen, kjøper billett og får vite hvilket spor toget skal gå fra. Med billetten i hånden går du til perrongen og snart lyder det i høyttaleren: «Tog til Oslo klar for avgang i spor 2. Ta plass, ta plass!» Du tror at toget går til Oslo. Billetten er betalt. Men du stiger ikke på.

Kommer du da til Oslo? Selvsagt ikke. Den frelsende tro vil si å «stige på». Jesus er den eneste som fører oss til himmelen.

«Ingen kommer til Faderen uten ved meg,» sier han, (Joh. 14,6).

Vil du «stige på»?

Før du svarer skal du vite hva et JA innebærer. Dette er ikke betingelser for å oppnå evig liv, men konsekvenser av å ha fått del i dette livet.

Du er nå på side 10 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>