Veiviser for deg S8

Jesus er sann Gud og sant menneske

Hver julaften feirer vi Jesu fødselsdag. Det vi da minnes, er at Gud ble menneske.

I Johannesevangeliet kalles Jesus for «Ordet». Der sies det om ham: «I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.» «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,» (Joh. 1,1 og v.14). Jesus er dermed både Guds representant overfor oss – og vår representant overfor Gud. «For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: Mennesket Jesus Kristus,» (1.Tim. 2,5).

Jesus viser oss hvem Gud er – og hvordan Gud er.

«I ham (Jesus) er hele guddomsfylden legemlig til stede,» (Kol. 2,9).

Derfor kan Jesus si: «Den som har sett meg, har sett Faderen», (Joh. 14,9). Nå vet vi hvordan Gud er. Jesus har vist oss det. Men Jesus er også helt og fullt menneske. Han ble som en av oss. «Han ble prøvet i alt i likhet med oss, dog uten synd,» (Heb. 4,15). Han vet hvordan det er å være menneske.

Så ble han utpekt til å representere hele menneskeheten overfor Gud. «Se, der er Guds Lam som bærer verdens synd,»(Joh. 1,29).

«Han bar våre synder på sitt legeme,» (1.Pet. 2,24).

Jesus døde på korset for å sone straffen for vår synd. Det er derfor vi feirer påske. Da skjedde det som profeten Jesaias hadde sagt hundrevis av år før Jesus kom: «Vi for alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham,» (Jes. 53,6).

Jesus bærer all verdens syndeskyld på seg, og han bærer den bort ved å sone straffen: Nemlig døden.

«Gjeldsbrevet som gikk oss imot på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset,» (Kol. 2,14).

Synden er sonet, gjelden er betalt. Det er Gud som både dømmer og betaler.

En dommer opplevde en gang at en fattig stakkar ble ført inn i rettssalen, anklaget for en grov forbrytelse. – Bevisene er udiskutable, så dommeren må dømme mannen skyldig for brudd på loven. Straffen blir bestemt til 5.000 kroner i bot, subsidiært 30 dagers fengsel. – Men dommeren syntes synd på mannen. Etter rettsmøtet legger han bort sin kappe og sier: «Jeg betaler boten slik at den skyldige kan gå fri.» Så sier han til mannen: «Kom og bli med meg hjem.»

Ingen illustrasjon kan fullt ut forklare evangeliet. Men denne peker på hvordan Gud handler med oss: Fordi han er rettferdig må han dømme oss skyldige for brudd på hans lover. Fordi han er kjærlighet betaler han straffen selv, slik at vi kan gå fri.

Du er nå på side 8 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>