Veiviser for deg S7

Gud er kjærlig og barmhjertig, derfor ønsker han ikke å straffe oss men ha fellesskap med oss. «Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg,» sier Gud gjennom profeten Jermias, (Jer. 31,3).

Den som elsker, søker alltid noen å vise sin kjærlighet mot. Derfor venter han så lenge som mulig med å gi oss det vi fortjener – evig død!

«Han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse,» (2.Pet. 3,9).

Men Guds kjærlighet setter ikke hans hellige rettferdighet ut av kraft.

Gud er hellig og rettferdig, derfor må han straffe synden. Han kan ikke se gjennom fingrene med synden. Men Bibelen sier klart: «Han lar ikke den skyldige slippe straff,» (2.Mos. 34,7).

«Jeg vil straffe jorden for deres misgjerning,» (Jes. 13,11).

Hvis ikke vårt rettsvesen grep inn og straffet forbrytere, ville det ikke bli levelig i vårt samfunn. – Hvis ikke Gud straffet synd, ville himmelen bli helvete! Men problemet er at også du og jeg er skyldige innfor Gud! Hvis ikke synden vår blir sonet, vil vi gå evig fortapt! Guds Ord sier nemlig: «Den som synder skal dø!» (Esek. 18,4).

Hvordan løste Gud dette problemet? Han forener både sin kjærlighet og rettferdighet i personen Jesus Kristus!

Du er nå på side 7 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>