Veiviser for deg S4

Skapt av Gud.

 

Mennesket er skapt av Gud
for å ha fellesskap med Ham.

– Hvor kommer jeg fra og hvorfor lever jeg her? – spurte vi innledningsvis.

Den evige Gud skapte oss i sitt bilde, sier Bibelen, (1. Mos. 1,27). Vi er det ypperste Gud har skapt. «Du gjorde ham (=mennesket) lite ringere enn Gud,» (Salme 8,6).

Det finnes et evighetsmerke på oss alle fordi vi er skapt av Den Evige. Og Guds plan var, og er, at vi skulle leve et liv i lydighet mot ham, i fellesskap med andre mennesker, som forvaltere over den vakre jorden han har skapt. Alt var «overmåte godt,» (1.Mos. 1,31).

Hvorfor er det da ikke slik i vår verden?

Du er nå på side 4 av 19

<..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12..13..14..15..16..17..18..19..>

<<Tilbake..>> <<Neste..>>