Islam

<<Tilbake..>>

 

De 5 søyler. Forskjellen på Islam og kristendom

Før vi setter fokus på hva som skiller verdens to store trosretninger kan det være interessant å se på hva kristendom og Islam har felles.

 

Abraham
Både kristne og muslimer regner Abraham som sin stamfar. Mens løftene til Abraham var knyttet til Isaks ætt, fikk Abraham også en sønn med trellkvinnen Hagar, han het Ismael. Før han ble født, talte en engel til Hagar:

Stor vil jeg gjøre din ætt. Så stor at ingen kan telle den […] Han (Ismael) skal bli et villesel av en mann. Hans hånd skal være vendt mot alle og alles hånd mot ham; han skal slå seg ned like for ansiktet på alle sine frender. (1 Mos 16,10-12)

I Islam er Jesus en profet (kalt Isa i Koranen). Jomfru Maria er nevnt flere ganger i Koranen enn i Det nye testamente. Kristendom og Islam deler også troen på en gud og på en todelt utgang av dette liv.

Fem søyler
Muslimene tufter sin tro på De fem søyler. Dette er de grunnleggende prinsipper i den islamske lære. Ved å se nærmere på dem vil vi oppdage både trekk som er felles og som skiller muslimer fra kristne.

Første søyle er trosbekjennelsen (shahada). Den er kort og enkel:

Det finnes ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.

For å bli en muslim er det nok at man i vitners nærvær fremsier denne trosbekjennelsen i lag med en erklæring om overgivelse til Islam.

Hovedinnvendingen
En hovedinnvending fra muslimer mot kristne har vært at vi har trodd på tre guder mot islams ene Allah. Men likesom for eksempel is, vann og damp er tre forskjellige måter å fremstå på for et stoff, slik er Fader, Sønn og Ånd ett vesen. Alle kristne tror dermed på én Gud, men det er en treenig Gud.

Den største forskjellen
Den største forskjellen mellom Islam og kristen tro er naturlig nok i læren om frelsen.Hos kristne skjer frelsen ved troen på Jesus og den forsoning han ga ved å dø for menneskenes synd. I Islam er det underkastelse mot Allahs vilje som fører deg til paradis. Islam betyr da også underkastelse.

Andre søyle er bønnene (salat). Islam har fem daglige bønner: ved daggry, midt på dagen, på ettermiddagen, ved solnedgang og om kvelden.

Lydighetshandling
For muslimene er bønnene en lydighetshandling som utføres på en bestemt måte og i rituell renhet. For en muslim er det fremmed å be til Allah om et under, f.eks. en helbredelse.

Muslimene opererer kun med ett under, nemlig Koranen. Den er på en mirakuløs måte gitt menneskene ved en åpenbaring.

Bibelen har utallige oppfordringer til å be, men ingen forskrifter om en bestemt fremgangsmåte eller bestemte bønnetider.

Tredje søyle er almissen (sakat). Veldedighet regnes som en del av tilbedelsen innenfor islam. Enhver muslim er pliktig til å gi 10% av avlingen og 2,5% av inntekten når den overstiger et visst nivå. Det er de fattige, eiendomsløse, tiggerne, frigitte slaver og reisende i nød som får nyte godt av almissen. I noen svært sjeldne tilfeller får også ikke-muslimer del i almissen.

Fjerde søyle er fasten (sawm). Fasten er uttrykkelig foreskrevet i tre vers i Koranen og der står det også at fasten skal finne sted i måneden Ramadan(Sure 2;185). Fasten varer fra daggry til solnedgang hver dag i 30 dager. Så lenge fasten varer, er det ikke lov for noen muslim å spise eller drikke, ja ikke noe kan passere leppene, ikke engang tobakk. Etter solnedgang er det anledning til å spise. Fasten avsluttes med festen Id, som er en av de to største festene innenfor islam.

Femte søyle er pilegrimsreisen (hajj), og den skal gå til Mekka. Den er ment å være en rituell gjentagelse av Muhammeds reise dit i år 630. Det forventes at alle muslimer som har råd til det, gjør denne pilegrimsreisen minst en gang i sitt liv. Fremme i Mekka skal pilegrimen gå sju ganger rundt den hellige stein Kaba. Pilegrimene går kledt i hvite klær og dette er også en tid for intensiv bønn.

Relevant for kristne
Alt det som inngår i de fem søylene, er jo også relevant for enhver kristen. Trosbekjennelse, bønn, almisse (tiende) faste og pilegrimsreise er jo alt sammen ord kristne har et forhold til. Men for kristne er disse tingene ingen religiøs plikt, men noe vi kan ta del i under evangelisk frihet.

Fasten
Kanskje hadde vi hatt godt av at en autoritet hadde gjort fasten til en større nødvendighet enn den er i dag. For de brede lag av kristne er fasten død og det kan man jo ikke annet enn å beklage.

Men i kristen tro er ordet tvang et fremmedord, og med en gang vi anvender tvanghar vi ikke lenger med kristendom å gjøre.

Hengivenhet
Hva kristne kan lære av muslimer, er hengivenhet. Det å være muslim er gått inn i kulturen i langt større grad enn i det sekulariserte Vesten. De har en ærbødighet for sin gud og for profeten som fremkaller skarpe reaksjoner når deres hellighet blir krenket. Mens kristne ser ut til å finne seg i hva som helst.

Misjon
Å vinne en muslim for kristen tro er særdeles vanskelig. Det er nettopp fordi troen er så vevd inn i kulturen og familielivet at et brudd med Islam er regelrett et sosialt selvmord, ja i flere muslimske land risikerer du livet ved å konvertere. Like fullt skjer det at muslimer vender seg til Kristus. Også den muslimske verden blir mindre og mindre takket være den digitale revolusjonen. Den tro som vet å benytte dette redskap på en effektiv måte, vil vinne uante seire.

 

Klippekirken i Jerusalem (kilde: wikimedia.org)

 

Ivar Vik