Helbredelse ved bønn

<<Tilbake..>>

Bibelen sier veldig mye om helbredelse. Her er tre punkter å tenke på.

 

(28.4.2008)

1. Ikke alle oppsiktsvekkende helbredelser kommer fra Gud!
Vi hører om slikt andre steder også, og Bibelen forteller oss at djevelen prøver å etterlikne Jesus på alle måter, for å føre noen bort fra Gud. Og – han har lurt mange! Selv der det skjer i Jesu navn, er det ikke sikkert at alt står rett til! Les Matt 7,21-23(fra Jesu Bergpreken):

«Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!‘»

Jeg kan ikke peke på noen og si at han eller hun ikke er av Gud, men der et menneske, en helbredelses-predikant blir så «stor» at han skygger for Jesus, bør vi være på vakt!

2. Alle blir ikke helbredet
Likevel blir ikke alle helbredet. For mange av oss er det vanskelig å forstå. Og vi kan ikke alltid forklare det, heller. Det virker litt for lettvint å bare si at Gud vet hvorfor og nok har en mening med det. Selvfølgelig er det slik. Og det har vært det alltid. Et eksempel kan være Paulus, som selv hadde denne gaven og til og med en gang vekket en død. Han er jo den som skriver mest om dette i NT. Men selv hadde han en øyesykdom som han aldri ble helbredet for, så langt vi vet (Gal 4,13-15). Kanskje var det dette som var tornen i kroppen hans også? Selv om han tre ganger ba om å bli frisk, var svaret: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

3. Den som tror på Jesus…
Helbredelse ved bønn er noe av det som følger oss som tror på Jesus. Derfor skjer det ofte. Noen ganger får vi høre om det, når det skjer ved store under på store møter. Blant de kristne er det mange nådegaver i bruk, og en av dem er å helbrede syke. Det er ikke noen overraskelse at det skjer! Gud har lovet oss det.
Andre ganger hører vi ikke om det, det er kanskje enda flere slike helbredelser i det stille. En eller flere «eldste», en prest, pastor, diakon eller en kristen bror man har tillit til, blir bedt om å be for en syk. Når det blir gjort, lover Bibelen oss at helbredelse vil skje.

Torgeir Agøy