Møt teamet

Mary Anette Skaaheim
Leder Jesusnett/tv-leder
«Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.» Salmenes 139:5 jesusnett@normisjon.no
Andreias Bejenaru
Markedsføringsleder
«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Filipperne 4:13 marketing@jesusnett.com
Joakim Skaaheim
Web-leder
«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» Timoteus 4:12 wleder@jesusnett.com
Kate Major
Administrasjonsleder
«Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.» Hebreerne 11:1 administrator@jesusnett.com
Josefine Skaaheim
Butikkmedarbeider
«Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine.» Johannes 15:13 butikk@jesusnett.com
Silje Elisabeth Dammann
Kontormedarbeider
«Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» 1 Korinterne 1:9 silje.dammann@gmail.com
Emanuela Bejenaru
Make up Artist
»Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare Read More
Helge Skaaheim
Web- og tv-medarbeider
«Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.» Romerne 15:13
Kristina Uttgård
Kontormedarbeider
» Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. »  Johannes 15:7
Reidun-Margrethe Skaaheim
Kontormedarbeider
«Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»» Matteus 19:26 kommunikasjon@jesusnett.com
Kadmiel Bejenaru
Videoredigering
» Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.  8 For den som ber, han får, og den som leter, Read More