Hjelp oss

Bli med å fortell om Jesus på internett og Tv ved å støtte oss økonomisk!

«Har du mulighet til å gi et fastbeløp i måneden er det forutsigbart og fantastisk for oss!»

Jesusnett ønsker å gjøre evangeliet tilgjengelig for alle mennesker der folk flest er. Dette er en visjon kirken har hatt til alle tider. Allerede på kirkens fødselsdag – pinsedag – ble det gjort tydelig for alle at evangeliet skulle være tilgjengelig. Guds storverk ble forkynt slik at alle forstod det, på ulike språk og tungemål. Slik spredte evangeliet seg ut over hele kloden. Både fra munn til munn og gjennom ulike oversettelser av det skrevne ord.

I dag er samfunnet annerledes og mange mennesker bruker mye tid foran skjermer. Enten på Internett eller TV. Skal vi være der folk er idag, må vi også være på Internett og TV. Jesusnett ønsker å Gi kunnskap om Jesus og kristen tro, så flere kankomme til tro på Ham og bli styrket i sitt liv med Gud. TV og Internett gir oss samtidig en unik mulighet til å nå ut til svært mange mennesker som vanligvis ikke går til verken kirke eller bedehus, også de som er hindret av ulike grunner til å komme seg til et kristen fellesskap om de måtte ønske det. Både web-sidene våre og TV-programmene ønsker vi skal være en ressurs for enkeltmennesker, grupper og forsamlinger. Vi ønsker at alt skal være tilgjengelig og gratis!

For at det vi produserer skal være gratis, er vi avhengig av gaver. Arbeidet vi gjør er svært kostbart og krever mye innsats fra både ansatte og frivillige. Vi har behov for at flere av dere som ser nytten av Jesusnett sitt arbeid, er med på en dugnad i å gi og be.

Gi en gave

Giverkontoen vår, er: 1503 73 41190

Har du mulighet til å gi et fastbeløp i måneden er det forutsigbart og fantastisk for oss! Det enkleste er å opprette en fast betaling i nettbanken merket med «Gave», eller ta kontakt med banken og opprette en fast betaling til Jesusnett. Når du gir mer enn 500 kr i gave i løpet av ett år, er det fradragsberettiget. Ønsker du å trekke dette av på skatten, kan du sende personnummeret ditt inn til Jesusnett, så sender vi inn beløpet som du har gitt til skattetrekk. Nå kan du trekke opp til 21 000 kr i gaver av på skatten. Send personnummer og post adr til Mary Anette Skaaheim på Jesusnett@normisjon.no eller Jesusnett, Postboks 928, 3609 Kongsberg

BØNN

Vi kan ikke gjøre noe uten BØNN. Blir du med å be for Jesusnett, er du med i arbeidet som en svært viktig medspiller. Bønnen bærer arbeidet, veileder arbeiderne og beskytter fra motarbeiderne.

Ta gjerne kontakt på epost. jesusnett@normisjon.no

Hilsen
Leder i Jesusnett Mary Anette Skaaheim