Om oss

Jesusnett-heartHvem er vi?

Jesusnett startet opp i 2003 som en spesialforening i Normisjon. Målet er å spre kunnskap om Jesus og den kristen tro på internett og Tv. Gjennom årene har Jesusnett blitt et nettverk av mange frivillige skribenter og webmedarbeidere. Fram til i dag har jesusnett produsert mye godt lesestoff,gitt svar på gode spørsmål fra lesere og seere, lagt ut lydfiler av taler, samt produsert hundrevis av ulike Tv- program for alle aldere

Jesusnett eier og drifter dette nettstedet. Jesusnett er tilsluttet Normisjon. Vi har forpliktet oss på Bibelen og de lutherske kirkers bekjennelsesskrifter.

Hva vil vi?

Vi vil gi kunnskap om Jesus og kristen tro så flere kan komme til tro på Ham og bli styrket i sitt liv med Gud.

Vi ønsker å være et ressursenter for barn, ungdom , voksne, eldre, undervisere, leder,menigheter, lag og foreninger

Vi ønsker å være et ressurs senter for ungdom hvor de kan søke hjelp, stille spørsmål og bli mere kjent med Jesus, slik at de kommer til tro og vokse i tro.

Møt teamet!


Styret:

  • Mary Annette Skaaheim
  • Ivar Vik
  • Arild Klevberg
  • Silje Elisabeth Dammann

Bønneleder:

Kate Major

E-post: administrator@jesusnett.com

Søndagskommentar:

Jan Brudeli

E-post: jan.brudeli@icloud.com

Markedsføring:

Andreias Bejenaru

E-post: marketing@jesusnett.com

Tv- Sang Glede:

Invild Fredbo Labråten

E-post: ingvildfl@hotmail.com

mobil: 91332351

Tv- Trygg Tro:

Ivar Vik

E-post: ivar.vik@ebnett.no

Tv- Studio Direkte/Studio Direkte Familieliv

Helge og Mary Anette Skaaheim

E-post: helge@skaaheim.com

Maryanette@skaaheim.com

Web leder:

Joakim Skaaheim

E-post: wleder@jesusnett.com

Web-Butikk:

link til siden

Bestillings tlf: 47268338

E-post: butikk@jesusnett.com

 

Ansvarlig redaktør  og leder/Tv leder

Mary Anette Skaaheim

E-post: jesusnett@normisjon.no

Postadresse Jesusnett:

Postboks 928
3609 Kongsberg

Gavekonto:

1503 73 41190

Organisasjonsnummer:

987 597 879

Rettigheter:

Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og kilden oppgis (forfatter og nettsted). Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale med redaktøren. Kontakt redaktør MaryAnette Skaaheim mail jesusnett@normisjon.no