Tro og tvil

<<Tilbake..>>

Alle tror! 

Min påstand om at alle tror, holder vann. Ikke fordi det er min påstand, men fordi vi er avhengige av å tro på noe.

 

Vi gjør det instinktivt. Som om livet avhenger av det, og det gjør det i og for seg. For når du ikke har troen på noen eller noe lenger, glir du inn i håpløsheten og finner ingen mening i livet. Alle tror – på noe eller noen. Tro handler om å satse på noe – ha tillit til noe eller noen.

Tvilen
Når du har satset din tillit på noe som ikke holder, kommer tvilen. Tvilen behøver nødvendigvis ikke være noe negativt. Men tvil er ikke en tilstand du vil være i. Skal du finne noe positivt med tvilen, så hjelper den deg til å stille spørsmål som du må finne svar på, og hjelper deg til å vokse. Men det er noe du må komme deg gjennom og ut av for å vokse på.
Troen derimot, er en tilstand av fred. Et mål i seg selv. Du gir din tillit til noe eller noen som har vist seg er troverdig.

Framtidshåp
Likevel er det ikke slik at alle blir salig i sin tro. Dette er nærmest blitt et ordtak. Vi kan velge og vrake i ting, saker og personer vi kan gi vår tro og tillit til. Men ikke alt gir liv. Å gi vår tro til noe handler om å gi oss selv. Ja, vårt liv og vår framtid. Da må vi passe på at det vi gir vår tro til, har en framtid å gi oss. Derfor er tro og framtidshåp knyttet sammen i Bibelen.

«Troen er visshet om ting en ikke ser.»

Vissheten
Hebr 11,1 står det:
Troen er sikkerhet for det som håpes, og visshet om ting en ikke ser.
De forfulgte kristne som Peter skriver til i Peters første brev var avhengige av denne sikkerheten og vissheten troen gav dem, og de jublet over dette:
Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham, ham tror dere på enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål: frelse for sjelene. (1 Pet 1,8f)
De visste at de satset på noe som rommet løfter for framtiden, uansett hvordan nåtiden var. Og at disse løftene ville bli oppfylt. Det gav dem fred i alt annet som kunne virke mørkt.

Happy ending
Å gi Jesus all din tillit, betyr å få en evig fremtid og et evig liv. Av forskjellige grunner kommer tvilen stadig til mange som tror på Jesus. Da kommer du i en stilling der du kan vokse og få svar på nye spørsmål. Noen ganger trenger du hjelp av andre til dette. Målet skal være å alltid finne ut av tvilen og fram til troen som gir sikkerhet, visshet og liv. For bare troen på Jesus gir en framtid med en happy ending.

Jesus sier:
«La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg.» (Joh 14,1)

Helge Skaaheim