Tro det utrolige

UTROLIG er et uttrykk vi gjerne bruker når øynene registrerer noe vi aldri hadde trodd om vi ikke hadde sett det selv. Men om noe blir for utrolig vil vi også sette spørsmålstegn ved det vi ser. Enten at vi har sett feil, eller at vi er utsatt for en illusjon.

Vanedyr
Du er et vanedyr. Kanskje liker du det eller du nekter å innrømme det. Men vanedyr er vi mer eller mindre alle sammen. Disiplene til Jesus hadde store vanskeligheter med å ta inn over seg at døde står opp. De hadde lest om det i det gamle testamentet og opplevd det et par ganger da de var sammen med Jesus. Men da Jesus stod opp fra døden og kom inn til dem, ble de helt tatt på senga.

Jesus lys levende
Det virker som om de ikke forstod hvilken sjanse de fikk. Sjansen vi alle drømmer om. Jesus lys levende som de kunne vise fram for alle og enhver. De kunne hentet den naboen som aldri trodde på noe av det de sa, og latt ham få et glimt av den oppstandne. De kunne tatt med Jesus til jødenes høye råd og skapt en litt pinlig situasjon for rådsmedlemmene. De kunne kanskje ikke si: «Hva var det vi sa,» men de kunne i hvert fall si: «Hva var det Jesus sa! Sa han kanskje ikke at han skulle stå opp den tredje dag, KANSKJE!!»

En annen glans
Disiplene gjorde ingen av disse tingene. Foreslo det ikke engang. Det virker som om de hadde nok med å ta dette inn over seg selv. Jesus var stått opp igjen fra døden. De kjente han igjen, det var derfor de trodde de så en ånd første gang de så han – et gjenferd. Han hadde sårene på hender, føtter og i siden. Han spiste sammen med dem flere ganger. Samtidig var han annerledes. Han ble ikke hindret av låste dører. Han dukket plutselig opp. Han kunne forsvinne igjen. Han hadde en annen glans. Og han kunne fly!! Utrolig…

Hvordan kan vi tro alt dette? Hva gjør at så mange er sikre på dette og mye annet som bibelen forteller om? Hva var det som til slutt overbeviste disiplene?

Sammen med Jesus
Egentlig finnes det bare én måte. Det dreier ikke seg om å legge bort det som virker for utrolig, og stemple det som barnslig og naivt. Å kun ta vare på logiske og fornuftige overleveringer om Gud og Jesus. Heller ikke vil det si å godta alt som står i bibelen for sant uten å tenke noe mer over det. Det er ikke det samme som å bli overbevist. Nei, den eneste måten viste Jesus disiplene – og oss – med en gang han stod opp fra døden: Vi må møte han og være sammen med ham.

Alle dager
I 40 dager var Jesus sammen med disiplene. Snakket med dem, grillet sammen med dem og overbeviste dem. Han snakket også om fremtiden. At han skulle dra bort til Faderen. At de skulle være hans vitner over hele verden. At han skulle være med dem alle dager selv om han dro til Faderen, for han skulle sende talsmannen til dem – Den Hellige Ånd.

Viktigste oppgave
Den Hellige Ånd er grunnen til at vi også i dag kan tro det utrolige. At vi i dag kan møte den oppstandne og få økt kunnskap om Jesus, men bli kjent med ham – mer og mer for hver dag som går. Uten muligheten til å bli kjent med Jesus hadde vært til stede, ville ikke mennesker trodd at Jesus er den levende frelseren som gir liv til oss. Men dette er Den Hellige Ånds viktigste oppgave: å peke på Jesus og å gi oss kraft til å gjøre det samme overfor andre. Da kan enhver tro det utrolige. Stille spørsmål både til Gud selv og få svar gjennom bønnen og Bibelen.

Joh 14,18f«Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve.»

Helge Skaaheim