Et rom uten vindu

<<Tilbake..

Et rom uten vindu En ung kvinne fra Sentral-Asia har skrevet dette diktet på sitt folks vegne:

 

Hvor er dere?
Dere som er så lykkelige at dere vet hva det betyr å være frelst.
Hvor er dere som er blitt vasket i Jesu Kristi blod?
Ser dere ikke vår angst og nød?
Befalte ikke Kristus dere å komme til oss?

Verden holder på å gå under i sitt mørke.
Tusentall dør i helvetes flammer.
Ha barmhjertighet og kom til oss;
vi bønnfaller dere om å komme.

Vi er kledd i fordervets filler, fullstendig utarmede.
Bare Gud kan hjelpe oss nå!
Men fins muligheten for oss også til å høre hans røst?
Hans fred og hans frelse?
Kommer vi også til å få tilgang til dette?

Hvor er dere?
Hvor er dere som er bærere av lyset?
Vi roper til dere, men det kommer ikke noe svar.
Har dere kanskje sovnet?
Hvor er dere?

For noen år siden rykket NMS (Det norske misjonsselskap) inn en informasjonsannonse i noen aviser og blader med følgende utsagn:

Som et rom uten vindu, er en kirke uten misjon.

Det var en svært treffende beskrivelse, og i tråd med det alle de store misjonsorganisasjonene har som målsetting, at alle menigheter også må ha et ytremisjonsengasjement. Gjennom SMM (Samarbeidsrådet for menighet og misjon) arbeides det målbevisst for å informere og inspirere menigheter til å ha misjonen som en viktig og nødvendig oppgave og utfordring.

En livsbetingelse
Mange av oss mener jo at det er en livsbetingelse for en sann og levende Guds menighet at den har et slikt misjonsperspektiv: «[…] og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» (Apg 1,8)

Umulig
Et rom uten vindu er jo en umulighet og ulovlig å bo i for mennesker. En kirke eller en menighet uten misjon bør være like umulig, men ikke alle ser det. Derfor er det så ufattelig mange menigheter som enda ikke har tatt på seg et forpliktende misjonsengasjement, som også gjerne bør inkludere en givertjeneste til et konkret prosjekt for en av misjonsorganisasjonene.

Pådrivere
De fleste av oss er knyttet til en menighet, og mange er aktive på forskjellige områder. Vi kan alle være pådrivere og ambassadører for et aktivt og levende misjonsengasjement.

Uten evangeliet
For en del år siden ble det på en verdenskonferanse i Pretoria i Sør-Afrika presentert en liste på ca. 580 folkegrupper som enda ikke var nådd med evangeliet. Noen er nådd etter dette, men likevel, mange blir kanskje sikkert overrasket over at det fremdeles er så mange unådde folkegrupper. Alle kristne i kirker, menigheter og misjonsforeninger har her et medansvar og en kjempestor utfordring.

Inspirasjon
Og alle som engasjerer seg i misjon hjemme eller ute opplever rike velsignelser og får mange gode tilbakemeldinger. Det skaper inspirasjon og fornyelse og dermed ny og større giverglede! Og en får personlig oppleve stor glede og velsignelse i kristenlivet.

Vitnene
«[…] og i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag, dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om dette!» (Luk 24,47f)
Ta dette med deg inn i dine sammenhenger, og be for denne viktige sak!

Ivar Gjerdi