Det er saligere å gi enn å få

<<Tilbake..

«Det er saligere å gi enn å få.» Jeg titter ofte i en liten bok jeg har, «Livets lille instruksjonsbok». Den rommer en rekke gode sitater og utsagn. Ett av disse utsagnene er: «Vi holder oss i live med det vi skaffer oss — vi skaper et liv med det vi gir.»

 

Tell dine velsignelser!
Det vises til Apostlenes gjerninger 20,35«Ved å arbeide slik, har jeg vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesus ord, at Han sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.’» I en moderne oversettelse står det: «Jeg har hele tiden vært et eksempel for dere ved å hjelpe de fattige. Jeg har husket den Herre Jesu ord: ‘Det er større velsignelser ved å gi enn å få.’»
Det er også en som har uttalt: «Den beste hjelp mot misnøye er å telle våre velsignelser.»

Problem-fokus
Men det er kanskje ikke den mest nærliggende tanke for oss i hverdagen. Vi ser ikke alltid velsignelsene. Vi er mer opptatt av problemene og utfordringene. Det overskygger gjerne mye annet.

Går glipp av mye
Ved nøye ettertanke, så ser og opplever vi hvordan Gud velsigner i stort og smått. Vi har mye å takke for. Har vi fullt ut oppdaget den hemmeligheten? Jeg tror mye kunne ha sett annerledes ut i det kristne organisasjonsarbeidet, i menighetene og i samfunnet forøvrig, om vi i større grad hadde fulgt oppfordringen fra Paulus.

Velsignelse å gi
Det å støtte og hjelpe de svake og fattige, er diakoni i beste forstand. Det gjelder jo i mange forhold og situasjoner der vi med våre holdninger og handlinger kan gi støtte til den som er svakere. Og når vi så oppdager at det gir større velsignelser å gi av seg selv, enn bare å ta i mot og stille krav, så skjønner vi at vi kan ha gått glipp av mye velsignelse. «Den som samler rikdom, har mye å miste.» (Lao-Tse)

Lett å si nei
Jeg tenker også ofte på det faktum at det i vår tid er så vanskelig å få noen til å påta seg forpliktende ansvar. Det er lettere å si nei enn ja. Et nei kan sikkert være vel begrunnet bl.a. i forhold til familie og arbeid, men det kan også skyldes makelighetshensyn. Kanskje bør vi oftere spørre etter Guds vilje. Det vil kunne få store konsekvenser for alt misjonsarbeid. Vi må ikke glemme at det er noe som heter Guds velsignelse. «Den som sprer velsignelse, trives godt, og den som kvikker opp andre, blir oppkvikket selv.»(Ordspråkene 11,25)

Et hjerte som slår for andre
Det blir aldri for mye av medmenneskelig varme, omsorg og støtte. Jesu Kristi kjærlighet tvinger oss! Jesus kaller til tjeneste. Vi skal være hans vitner! Jeg skal få være med å spre velsignelse, kvikke opp andre og selv bli oppkvikket! Noe så fantastisk! Det er også en som så fint har uttalt: «Hjertet er som lykkeligst når det slår for andre.»

Vi skal få lov til å være gavmilde med alt hva vi er og har, og Gud gir gleder og rike velsignelser tilbake. Det er sannelig grunn til å telle alle Guds velsignelser. For de er, for de fleste av oss, flere enn vi aner!

Ivar Gjerdi