Kan vi stole på

<<Tilbake.. 

KAN VI STOLE PÅ BIBELEN?; Les mer

«Evangeliene utfyller hverandre og gir oss et større bilde av virkeligheten. Ting som for oss kan virke som selvmotsigelse behøver ikke være det, for vi kjenner ikke hele bildet.»

HVA SIER BIBELEN OM BIBELEN?; Les mer

I Norge er det i dag kamp om Bibelen. Noen vil hevde at den består av dokumenter fra en fjern fortid, som vi i dag må fortolke på moderne vis.