Bibelen

<<Tilbake..

KAN VI STOLE PÅ; Les mer

«Evangeliene utfyller hverandre og gir oss et større bilde av virkeligheten. Ting som for oss kan virke som selvmotsigelse behøver ikke være det, for vi kjenner ikke hele bildet.»

BIBELEN OG VITENSKAPEN; Les mer

«Flere betviler Big Bang og andre gamle «sannheter» Stadig flere av dagens vitenskapsmenn setter en rekke spørsmålstegn ved det mange har trodd var opplest og vedtatt omkring de eksistensielle spørsmål.»

 

 

Gud har vist seg i verden

Spørsmål om Guds nærvær i vår verden har stadig vært framme både i historien og i dag blant religiøst interesserte mennesker.

 

Det er kirkens tro at Gud har vist seg gjennom sin Sønn, Jesus Kristus, hans liv, død og oppstandelse. Dette har vi en eneste kilde som forteller om:

Bibelen
Det fins flere fantasirike fremstillinger, som i våre dager gir inntrykk av at de forteller sannheter om Jesus og Gud som til nå har vært skjult eller glemt, slik som enkelte påstår i dag, f.eks. romanen Da Vinci-koden og andre bøker i samme gate. (Om disse bøkenes falske påstander: les professor Oskar Skarsaunes bok og skrifter!)

Erfaringer
At mennesker – kanskje vi selv endog – i spesielle situasjoner har hatt erfaring av at Gud er nær, er riktig. Vi takker Gud for dette. Men både våre opplevelser og andres utsagn må prøves på om de kommer overens med Bibelens syn i hovedsaker. Hvis de ikke gjør det, må vi nedgradere våre opplevelser.

Forkjørsrett
Bibelens ord har forkjørsrett fordi den er Guds klare tale til oss mennesker som han har skapt. Vi sier at Gud i Bibelens tale «åpenbarer seg».

Dagsaktuell
Bibelen er imidlertid skrevet at mennesker, med sin tids begrensning og kunnskap. I vårt dagliglivs møte med vår verdens praktiske problemer kan vi ikke uten videre finne fasitsvar i Bibelen. Den sier ingen ting om atomtrussel, data og fjernsyn. Likevel kan vi i aktuelle spørsmål finne anvisinger og gode råd for dagens liv. F.eks. er kampen mot forurensningstrusselen klart inspirert av Bibelens beskrivelse av Guds skaperverk og menneskenes ansvar for å forvalte verdiene rett.

Guds inspirerte ord
Vi sier at Bibelen er Guds inspirerte ord som må tas alvorlig, også i det praktiske liv. Hvordan denne inspirasjon har funnet sted, er det mange teorier om. Vi nøyer oss med å fastslå at Bibelen virkelig er Guds anvisning på hvordan Gud vil at livet i hans skapte verden skal fungere.

Sentrum
Som sentrum i denne verdens liv står mennesket som Guds høyeste skapning. Samtidig legger menneskets høyre rang også et spesielt ansvar på oss: At vi innser at Gud er sjefen i tilværelsen!

Sjefen
Å erkjenne at Gud er sjef, var og er imidlertid vanskelig for mennesket som i Guds plan var skapt med en fri vilje. Mennesket valgte å bryte Guds vilje og vende Gud ryggen, noe som ga rom for ondskapen i verden.

Guds tegn
Hele Bibelen som Guds inspirerte ord forteller imidlertid at Gud ikke ga slipp på mennesket, men ønsket å vinne menneskene tilbake som sine barn. Åpenbaringene som folk i Det gamle testamente (Abraham, Jakob, Moses, Elias, Jesaja og en rekke andre) opplevde, er derfor tegn på at Gud arbeider.

Gud har en plan
Han arbeider med en plan for som for all tid og uten begrensning på en synlig og udiskutabel måte skal gi mennesket ny status som Guds barn, og med all skyld oppgjort. Gud vil dele sitt evige, fullkomne liv med oss. Det skjedde da han sendte Jesus, fullt og helt menneske, men samtidig Guds Sønn, til jord, og Jesu liv, død, oppstandelse, himmelfart og løfte om gjenkomst er Guds tydeligste åpenbaring og bevis for hans kjærlighet til oss, som har kommet på avveie, og lever borte fra Gud.

Redningsaksjon
Hele Bibelen, og særlig Det nye testamente, er full av omtale av denne Guds «redningsaksjon», den han har lagt åpent for oss så vi kan ta imot den. Gratis. Vi nøyer oss her bare med noen av de aller klareste henvisninger:

Målet for Guds frelse er gitt oss bl.a. gitt oss i bla.:

 

Du kan finne Gud
Gjennom Jesus Kristi liv og verk og Den Hellige Ånds veiledning har Gud åpenbart seg på en måte som gjør at enhver kan finne ham og den frelse han tilbyr hvert menneske, se Rom 10,8-17.

Thorvald Kolshus