Ta min sønn!

 

<<Tilbake..>>

 

En illustrende beretning…

Bildet forestiller Guds sønn, Jeus, leende.
En russisk fange har tegnet bildet.

 


Sønnen.

Den rike mannen og hans sønn elsket å samle på sjeldne kunstverk. De hadde alt i sin samling, fra Picasso til Raphael. De satt ofte sammen og beundret kunstverkene.

Da Vietnam-krigen brøt ut, dro sønnen i kri­gen. Han var veldig modig og falt i kamp da han forsøkte å redde en annen soldat. Faren fikk selvsagt beskjed og sørget dypt over sin eneste sønn.

Omtrent en måned senere, det var like før jul, banket det på døren. Utenfor sto en ung mann med en stor pakke i hendene.

Han sa: «Du kjenner ikke meg, men jeg er den soldaten som din sønn ga sitt liv for. Han reddet mange liv den dagen, og han var i ferd med å bære meg i sikkerhet da et streif-skudd traff ham i hjertet og han døde umiddelbart.

Han snakket ofte om deg, sin far, og om din kjærlighet for kunst.» Den unge mannen rakte fram pakken. «Jeg vet at dette ikke er mye. Jeg er virkelig ingen stor kunstner, men jeg tror din sønn ville ha ønsket at du skulle ha dette.»

Faren åpnet pakken. Det var et portrett av hans sønn, malt av den unge mannen. Faren stirret forundret på måten soldaten hadde greid å fange sønnens personlighet i maleriet. Han ble trukket mot sønnens øyne og hans egne øyne fyltes med tårer.

Så takket han den unge mannen og tilbød ham betaling for ma­leriet. «Å nei, jeg kan aldri betale nok for det han gjorde for meg, så dette er en gave.»

Faren hengte portrettet over peisen. Hver gang han fikk besøk, tok han dem med for å vise dem sønnens portrett før han viste dem noe annet i sin store kunstsamling.

Mannen døde noen få måneder senere.

Det skulle avholdes en kjempeauksjon over ma­lerisamlingen. Mange innflytelsesrike og formuende mennesker kom til auksjonen, for­ventningsfulle over å se alle de flotte maleri­ene og få en anledning til å kjøpe noe til sine egne samlinger.

På podiet stod bildet av sønnen. Auksjona­rius banket med klubba: «Vi starter budrun­den med dette bildet av sønnen. Hvem byr på dette bildet?»

Stillhet…

Så ropte en stemme langt bak i lokalet: «Vi vil se de berømte maleriene!»

Men auksjonarius var bestemt. «Ønsker noen å by på dette maleriet? Hvem begynner? 100 dollar? 200 dollar?» 

En  ny og sint stemme ropte: «Vi har ikke kommet hit for å se dette maleriet. Vi kom for å se van Gogh, Rembrandt. Kom i gang med den virkelig budrunden! «

Auksjonarius fortsatte: » Sønnen ! Sønnen! Hvem vil ta sønnen!»

Endelig kom det en stemme fra aller bak­erst i lokalet. Det var den gamle gartneren som hadde tjenestegjort hos mannen og hans sønn.
» Jeg byr 10 dollar for maleriet!’ Fordi han var en fattig mann, var det alt han kunne by.

«Vi har 10 dollar. Hvem byr 20?

«La ham få det for 10 dollar. La oss få fram mesterne!»

 

«10 dollar er bydd. Vil ikke noen by 20?»

Forsamlingen begynte å bli opphisset. De øn­sket ikke bildet av sønnen. De skulle ha tak i mer verdifulle investeringer for sine egen samlinger.

Auksjonarius banket med klubba: «Første, andre …. og tredje gang! Solgt for 10 dollar!»

På første rad ropte en mann irritert ut: «La oss nå komme i gang med kunstverkene!»

Auksjonarius la ned klubba si: «Jeg beklager, men auksjonen er over.»

«Men hva med alle kunstverkene?»

«Jeg beklager. Da jeg ble bedt om å lede denne auksjonen, ble jeg informert om en hemme­lig klausul i testamentet. Jeg kunne ikke på noe tidspunkt avsløre denne klausulen før nå.

Kun sønnens portrett skulle auksjoneres bort. Den som kjøpte portrettet skulle arve hele formuen, inkludert kunstverkene. Man­nen som tok sønnen, får alt.»

 – Gud ga sin sønn for 2000 år siden for å dø på korset. Som auksjonarius er Hans budskap også i dag: «Sønnen! Sønnen! Hvem tar sønnen?»

For du skjønner at den som tar imot sønnen, han får alt.

For Gud elsket verden så høyt at han ga sin eneste sønn slik at hver den som tar imot ham, skal ha evig liv …

Det kalles KJÆRLIGHET !                                                             


Fra en amerikansk baptistmenighet.

Mvh Bjørn Nyland .