Hva sier Jesus om deg og meg?

<<Tilbake..>>

 

Hva sier Jesus om deg og meg? Vi er skapt av Gud, men menneskehjertet er blitt infisert av det onde.

 

Det onde
Jesus bekrefter Det gamle testamentes tale om at vi er skapt av Gud (Matt 19,4). Samtidig sier han at vi alle er syndere. Han gjør klart at menneskehjertet er blitt infisert av det onde og at det som derfor gjør et menneske urent, ikke er det vi spiser, men det som utgår fra hjertene våre (Matt 15,19Joh 2,25 og 3,6). Gjentatte ganger sier han til sine omgivelser: «Dere som er onde» (Matt 7,11).

Frelse fra fortapelsen.
Han sier også at vi er som bortkomne sauer eller villfarne sønner (Matt 9,36Luk 15,3-7.11-32). Og han selv er kommet for å søke og frelse det som er fortapt (Luk 19,10). Han ønsker at alle som bærer tunge byrder, skal vende seg til ham, så vil han gi dem hvile (Matt 11,28). Og han kaller mennesker til å følge ham fordi han vil bruke dem til å fiske mennesker (Mark 1,17).

Forvaltere
I en av sine lignelser sammenligner han oss med forvaltere som har mottatt talenter fra sin herre for å omsette dem (Matt 25,14-30). Vi er utrustet forskjellig, men vi er alle kalt til å tjene Gud med det han har betrodd oss.

Vår neste
Vårt forhold til Jesus er uløselig knyttet til vårt forhold til vår neste. Den som ikke vil tilgi sin bror, vil ikke motta Guds tilgivelse (Matt 18,21-35). Og det vi gjør eller ikke gjør mot Jesu «minste», hans disipler, det gjør eller ikke gjør vi mot ham (Matt 25,31-46). Mennesker med en religiøs opptreden som ikke ytrer seg i lydighet mot Jesu vilje om å tjene sin neste, rammes av Guds dom (Matt 7,21-23).

Bekjennelse
Hvor vi vedkjenner oss ham overfor mennesker, vil han vedkjenne seg oss overfor Gud, men hvis vi fornekter ham, vil han fornekte oss (Matt 10,33-34).

Kurt Hjemdal