Den gode hyrden

<<Tilbake..>>

 

Den gode hyrden «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod»

 

Joh.10,10.

Dette utsagnet av Jesus står i hans lignelse om Hyrden. I forkant, (Joh.9.) hadde Jesus helbredet en blindfødt. Jesus benytter her et bildespråk for å utdype det som skjedde i forbindelse med med helbredelsen. Jesu fiender, farisere og skriflærde godtok ikke Jesus og det han sa om seg selv. Heller ikke denne helbredelsen overbeviste dem, tvert i mot, de behandlet både Jesus og den som var helbredet for blindet på en svært nedlatende måte.

Virkningen av det de som ikke aksepterer Jesus gjør, er da som , åndelig sett død og ødeleggelse. De stjeler det liv og den rikdom Gud vil gi folket. I motsetning til disse er han, Jesus, inngangen til den frelse og det liv Gud vil gi. Et liv i overflod. Se også Joh. 7,37-39.